Årsfest ååårsfeeest ÅÅÅÅÅRSFEEEEEST!!!

Anv. namn:
Lösenord:
 

Extra årsmöte den 14 mars angående justering av klassindelning för km

Välkomna till ett extra årsmöte efter måndagsgympan den 14 mars för att behandla ett förslag från styrelsen om justering av klassindelning för km!

Tid:  14 mars, kl. 19.30
Plats: Hantverkargatan 3K

Frågan om klassindelning för klubbmästerskapen är ingen fråga som enligt stadgarna kräver beslut av ett årsmöte. Eftersom frågan väcktes och beslutades av ett årsmöte bedömer dock styrelsen att ett nytt beslut i denna fråga också bör fattas av ett årsmöte. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att utlysa ett extra årsmöte för att pröva denna fråga. Det går självklart bra att komma till årsmötet, även om man inte vill delta i måndagsgympan.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Behandling av styrelsens förslag om justering av klassindelning för km
7. Övriga frågor

Förslag om justering av klassindelning för km
Vid årsmötet 2021 antogs en motion om klassindelning för klubbmästerskapen. Motionen innebar att löpare ska kunna anmäla sig i ordinarie åldersklass. Om en klass får färre än tre tävlande ska klassen slås samman med den klass som ligger närmast under i ålder tills en klass når tre tävlande.

I samband med årsmötet 2022 diskuterades hur det nya systemet för klassindelning har fungerat vid ett så kallat påverkanstorg som styrelsen anordnade inför mötet. Synpunkter som framfördes vid påverkanstorget var att många var positiva till att det finns möjlighet att tävla i klubbmästerskapen i fler klasser än de som fanns tidigare. En nackdel som lyftes var samtidigt att det nya systemet har inneburit att det blivit lite väl många klasser. För arrangörerna har detta framför allt yttrat sig genom en ökad administrativ börda. En annan nackdel som lyftes var att det helt enkelt blev lite tråkigare för de tävlande i de äldre åldersklasserna när det är färre deltagare som tävlar i respektive klass.

Mot bakgrund av detta vill styrelsen inför årets säsong föreslå en justering av klassindelningen för klubbmästerskapet, som innebär att löpare kan anmäla sig i åldersklasser med tioårs- istället för femårsintervall. I praktiken skulle detta förslag innebära att de klasser som erbjuds vid klubbmästerskapen är HDNY, HD21, HD40, HD50, HD60, HD70 samt motion. Om en klass får färre än tre tävlande gäller fortfarande att klassen slås samman med den klass som ligger närmast under i ålder tills en klass når tre tävlande.

Inlagd: 28 februari 2022, 20:20
Ändrad: 3 mars 2022, 16:16


9 kommentarer (kommentera)

 • Bra att tydliggöra vad som ska gälla framöver med KM-klasserna!

  1. Läser man motionerna som antogs på årsmötet 2021 är det tydligt att med ”tävlande” avses ”anmälda” och inte ”startande”. Det skulle kunna förtydligas i texten här, framförallt i sista stycket.

  2. Vi har också pratat en del om att förtydliga vad som gäller för HD21 vid färre än tre anmälda deltagare. Om avsikten är att klassen ska finnas oavsett antal anmälda (eftersom man inte kan bli nerputtad till någon annan klass) tycker jag det ska framgå. Och isåfall behöver det också vara tydligt om man kan bli klubbmästare i HD21 när det är färre än tre anmälda i klassen. Den andra motionen som antogs förra årsmötet gör ganska tydligt att man INTE kan det.

  / Oskar Hermansson
  2022-03-03 kl 11:32

 • Bra tankar Oskar! Jag har inte stenkoll på formalian men tror att man egentligen inte kan behandla andra frågor än den som aviserats i kallelsen till ett årsmöte.

  Personligen är jag öppen för att diskutera och hitta en pragmatisk lösning tillsammans med de som kommer till mötet om det finns konsensus om det, men är osäker på om det finns andra medlemmar som inte har tänkt delta vid detta mötet som kan ha en annan åsikt.

  / Johanna Löfvenius
  2022-03-03 kl 17:42

 • Vilka beslut fattades här?

  / Falken
  2022-03-16 kl 10:26

 • Styrelsens förslag godkändes av det extra årsmötet. Det kommer nog ett protokoll på wikin inom kort, så fort det är justerat och klart.

  / Johanna Löfvenius
  2022-03-16 kl 19:35

 • Tycker att detta är otroligt tråkigt beslut. Ungefär lika tråkigt som att vi inte har för avsikt att engagera barn som medlemmar till Centrum.
  En 50 årig Nylund springer åttor kring en 59 årig Nylund.

  / Aapo
  2022-03-18 kl 11:12

 • Fram till och med 2020 blev det 7 klasser i våra KM ((21 & 40 & NY)*2 + M). Under 2021 blev det 10, 9, 9, 8 och 6. Då har jag inte räknat de klasser med färre än tre anmälda. Under 2022 kan vi jämföra med dessa antal.

  / Henrik Hellborg
  2022-03-18 kl 12:59

 • Aapo, varför var du inte med på årets årsmöte eller det extra årsmötet och gjorde din röst hörd? Det är lite det som är poängen. Att komma och klaga i efterhand känns onödigt.

  Och angående barn & ungdomssektion har vi aldrig satt käppar i hjulen för de som vill dra igång en sådan sektion. Det till och med finns en sådan sektion som av olika skäl är ganska vilande. Så fort det finns engagerade personer som vill driva det lär det uppstå. Som så många andra initiativ i klubben.

  / Oskar
  2022-03-18 kl 16:16

 • För övrigt: en 40-årig Nylund springer åttor kring en 40-årig Karlin. Så det där med åldern är inte hela sanningen!

  / Oskar
  2022-03-18 kl 16:28

 • Jag klagar inte, jag konstaterar och reagerar.

  / Aapo
  2022-03-18 kl 19:06

Skriv en kommentar!
Kommentar

SENASTE KOMMENTARER

NÄRMAST PÅ GÅNG

Tuesday 29 November

 • Deltagare
 • Per-Anders Lindgren
 • Oskar Nordmark
 • Jens Kvarnström
 • Caroline Nilsson
 • Alexander Garin Folkegård

Fystisdag vid Stadion: Tröskelintervaller 5

Dagens pass: Tröskelintervaller

4x6min@LT, 2 min vila

Dags för tröskelintervaller igen. Idag blir intervallerna lite fler, lite kortare och lite roligare!  Syftet med att springa tröskelintervaller är att träna kroppen att hantera ökad mjölksyramängd  på ett effektivare sätt. Farten under arbetspassen ska vara ungefär den medelhastighet man  maximalt orkar …

Läs mer

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Joel Berring
 • Henning Sköldvall
 • Oskar Nordmark
 • Ylva Fornander
 • Adrian Djerf

30/11: Nattugglan 1 6

 • Deltagare
 • Lena Öhman
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Gustaf Gerge
 • Linnea Börjars
 • Mattias Göthberg
 • Ylva Fornander
 • Mirjam Dagis
 • Anna Rosell

1/12: Torsdagsträning i Kärrtorp: Rejv! 9

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Henning Sköldvall

5/12: Måndagsgympa 2

 • Deltagare
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Gustaf Gerge
 • Linnea Börjars
 • Henning Sköldvall
 • Ylva Fornander
 • Alexander Garin Folkegård

6/12: Fystisdag vid Kärrtorps IP: Tröskel och milfart 7

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Jorrit Boekel
 • Adrian Djerf
 • Alexander Garin Folkegård

7/12: Mareld Stockholm By Night 2 4

 • Deltagare
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Britta Alstad
 • Carolina Nealis

8/12: Torsdagsträning vid Stadion: Rejv! 4

 • Deltagare
 • Jorrit Boekel
 • Per-Anders Lindgren
 • Therese Bergstedt
 • Henning Sköldvall
 • Johanna Löfvenius
 • Britta Alstad
 • Ingrid Maria Wahlborn
 • Marcos Vicente Herranz
 • Erik Wessberg

11/12: Centrumsöndag vid Ängsjö 9

 • 0 Deltagare

12/12: Måndagsgympa 0

 • Deltagare
 • Britta Alstad
 • Rebecca Åquist
 • Alexander Garin Folkegård

13/12: Fystisdag vid Stadion: Backintervaller 3

 • Deltagare
 • Alexander Garin Folkegård

14/12: Nattugglan 2 1

 • Deltagare
 • Linnea Börjars

15/12: Torsdagsträning i Kärrtorp: Rejv! 1

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Linnea Börjars
 • Therese Bergstedt
 • Simon Bohman
 • Britta Alstad
 • Jens Kvarnström
 • Caroline Nilsson
 • Samuel Murray

18/12: Centrumsöndag: Stockholms ringled 10

 • Deltagare
 • Henning Sköldvall
 • Johanna Löfvenius

19/12: Måndagsgympa 2

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

8/1: Vinterserien Centrum OK 1

 • Deltagare
 • Britta Alstad
 • Annica Sundeby

11/1: Mareld Stockholm by Night 3 2

 • 0 Deltagare

15/1: Vinterserien Söders SOL 0

 • Deltagare
 • Jorrit Boekel

18/1: Nattugglan 3 1

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Mattias Henriksson
 • Moa Kjellstrand
 • Camilla Jakobsson
 • Mattias Ågren
 • Jorrit Boekel
 • Gro Dahlbom
 • Ove Oksvold
 • Kristina Aspvall
 • Helena Persson
 • Linnea Börjars
 • Hedvig Wijkström
 • Therese Bergstedt
 • Peder Pedersson
 • Oskar Hermansson
 • Erika Hörnfeldt
 • Mattias Göthberg
 • Oskar Nordmark
 • Britta Alstad
 • Ylva Fornander
 • Magnus Yngvesson
 • Annica Sundeby
 • Rebecca Åquist
 • Caroline Nilsson
 • Daniel Johansson
 • Jonathan Svensson
 • Fredrik Åkerlind
 • Alexander Garin Folkegård

19/1: Skidläger i Grönklitt 2023 28

▼▼ LADDA IN FLER ▼▼

Hoppa till verktygsfältet