Sommarlovet är slut! Upprop på torsdag på Kärsön!

Anv. namn:
Lösenord:
 

28/4 10Mila 2018 Nynäshamn

10mila

10Mila är tillbaka i Stockholmsområdet!
Prima förbindelser från Stockholm med pendeltåg. Dessutom planerar TK för tält med golv och värme för att även få prima häng på plats. Det finns öppna banor på lördagen för de som inte känner sig mogna för kavlen men vill komma ut och känna på fin skog och heja på Centrumlöparna.

Plats
10MILA 2018 avgörs norr och väster om Nynäshamn med arena på Kvarnängens IP.

Kommunikation
Pendeltåg mot Nynäshamn och gå av vid Nynäsgård, därifrån snitslad väg c:a 1 500 meter till arenan.

Boende
Boendetält med golv: Tält 1, plats 506.
Tältruta för eget tält: 684.

Samling Damer 12.15 vid vindskydd. Plats A 152

Damer 
Lag 1
1 Erika Lindholm 5,5 km
2 Moa Kjellstrand 6,9 km
3 Linnea Börjars 10,9 km
4 Sanna Gustavsson 7,9 km
5 Karin Fägerlind 8,8 km

Lag 2
1 Mette Brolinsson 5,5 km
2 Lena Öhman 6,9 km
3 Sara Jonasson 10,9 km
4 Amanda Karlsson 7,9 km
5 Sofie Karlsson 8,8 km

Reserver: Erika Hörnfeldt (och Mia)
Lagledare: Agnes och Mia 

Herrar 
Lag 1
1 Samuel Svensson 12,1 km
2 Oskar Gustafsson 11,5 km
3 Jerk Rönnols 8,1 km
4 Jonas Kjäll 15,3 km
5 Jonas Lindholm 7,5 km
6 Mattias Ågren 7,6 km
7 Linus Rispling 9,8 km 
8 Lukas Gustavsson 10,9 km
9 Lars Jakobsson 9,0 km
10 Tomas Holmberg 15,4 km

Lag 2

1 Joel Berring 12,1 km
2 Peder Pedersson 11,5 km
3 Henrik Lundgren 8,1 km
4 Jorrit Boekel 15,3 km
5 Jonas Nylund 7,5 km
6 Per-Anders Lindgren 7,6 km
7 Oskar Hermansson 9,8 km 
8 Martin Karlsson 10,9 km
9 Janne Nilsson 9,0 km
10 Stuart Fell 15,4 km

Reserver: -
Lagledare: oklart 

Estimat och växlingstider för damlag.

Estimat och växlingstider för herrlag.

Terrängområde och karta

Terrängtyp
Tävlingsområdet är präglat av närheten till kust, skärgård och påverkan från den senaste istiden. Det förekommer ett flertal rejäla höjdpartier där terrängen har vildmarkskaraktär med många branter och detaljrik, delvis komplicerad kurvbild. Mellan höjdpartierna är det mestadels platt med mer eller mindre igenvuxen odlingsmark. Ett mindre antalvägar och stigar finns utspridda över hela tävlingsområdet.Mindre sankmarker och sumpskog förekommer över hela
tävlingsområdet som i huvudsak består av blandskog.

Kupering
Tävlingsområdet har måttligt till kraftigt kuperad sönderskuren terräng med distinkta höjdpartier och mycket branter. De lägst liggande områdena är ofta sammanhängande tidigare odlingsmark.

Framkomlighet
Framkomligheten är huvudsakligen god men det förekommer många partier med stenbunden terräng vilket påverkar löpbarheten. Speciellt har många av sluttningarna en frekvent förekomst av stora och små stenar. Ett mindre
antal grönområden begränsar framkomligheten något. Överlag är sikten god men även där kartan är vit förekommer partier där sikten bitvis är sämre.

Start
Damkavle: 13.15
Herrkavle: 20.30

Läs gärna mer i arrangörernas matnyttiga inbjudan!

Förutom hugade reserver behövs lagledare till herrlagen. Antingen löpande sådana eller någon hugad från skadekommitten. Maila tk@centrumok.se

Resultat

DAMKAVLEN, 329 startande
Plac	Namn			Strtid	Strpl	Strdiff	Tid	Vxlpl	Diff	
 1	Järla Orientering 1				4:43:41				
	1. Stina Haraldsson	 45:22	 68	+6:54	 45:22	 68			
	2. Emma Klingenberg	 49:50	 8	+1:40	1:35:12	 16	-52		
	3. Sara Sjökvist	1:16:53	 5	+0:31	2:52:05	 1	-15		
	4. Elin Hemmyr Skantze	 54:16	 9	+1:46	3:46:21	 5	+4		
	5. Karolin Ohlsson	 57:20	 2	+0:20	4:43:41	 1	-4	
143	Centrum OK 1					6:27:12				
	1. Erika Lindholm	 55:38	234	+17:10	 55:38	234			
	2. Moa Kjellstrand	 58:13	 92	+10:03	1:53:51	138	-96		
	3. Linnea Börjars	1:51:17	203	+34:55	3:45:08	177	+39		
	4. Sanna Gustavsson	1:11:45	108	+19:15	4:56:53	149	-28		
	5. Karin Fägerlind	1:30:19	149	+33:19	6:27:12	143	-6	
242	Centrum OK 2					7:41:15				
	1. Mette Brolinson	1:07:59	299	+29:31	1:07:59	299			
	2. Lena Öhman		1:12:57	228	+24:47	2:20:56	268	-31		
	3. Sara Jonasson	2:06:22	260	+50:00	4:27:18	263	-5		
	4. Amanda Karlsson	1:20:11	178	+27:41	5:47:29	242	-21		
	5. Sofie Karlsson	1:53:46	284		7:41:15	242	0	

10MILA-KAVLEN, 328 startande
Plac	Namn			Strtid	Strpl	Strdiff	Tid	Vxlpl	Diff	
1	IFK Göteborg Orientering 1			11:42:04				
	1. Morten J Westergård	1:22:31	40	+3:45	 1:22:31 40			
	2. Fredrik Edén		1:21:21	36	+8:10	 2:43:52 37	-3		
	3. Anders Carlsson	 53:45	28	+4:12	 3:37:37 33	-4		
	4. Johan Högstrand	1:38:32	2	+0:12	 5:16:09 13	-20		
	5. Jonas Pilblad	 49:46	2	+0:02	 6:05:55  3	-10		
	6. Jens Wängdahl	 51:01	1		 6:56:56  1	-2		
	7. Vetle Ruud Bråten	1:02:33	1		 7:59:29  1	0		
	8. Max Peter Bejmer	1:10:22	7	+2:47	 9:09:51  1	0		
	9. Fredrik Bakkman	 53:27	5	+2:52	10:03:18  1	0		
	10. Eskil Kinneberg	1:38:46	9	+6:10	11:42:04  1	0	
102	Centrum OK 1					15:35:01				
	1. Samuel Svensson	1:40:20	146	+21:34	 1:40:20 146			
	2. Oskar Gustafsson	1:31:31	 90	+18:20	 3:11:51 108	-38		
	3. Jerk Rönnols		1:11:08	152	+21:35	 4:22:59 114	+6		
	4. Jonas Kjäll		2:10:55	 98	+32:35	 6:33:54 102	-12		
	5. Jonas Lindholm	1:14:49	143	+25:05	 7:48:43 108	+6		
	6. Mattias Ågren	1:16:48	132	+25:47	 9:05:31 104	-4		
	7. Linus Rispling	1:23:35	 95	+21:02	10:29:06 99	-5		
	8. Lukas Gustavsson	1:42:18	141	+34:43	12:11:24 105	+6		
	9. Lars Jakobsson	1:19:04	113	+28:29	13:30:28 106	+1		
	10. Tomas Holmberg	2:04:33	130		15:35:01 102	-4	
212	Centrum OK 2					19:14:48				
	1. Joel Berring		2:15:21	284	+56:35	 2:15:21 284			
	2. Peder Pedersson	2:01:10	216	+47:59	 4:16:31 255	-29		
	3. Henrik Lundgren	1:57:21	303  +1:07:48	 6:13:52 275	+20		
	4. Jorrit Boekel	2:52:50	235  +1:14:30	 9:06:42 251	-24		
	5. Jonas Nylund		1:16:46	159	+27:02	10:23:28 240	-11		
	6. Per-Anders Lindgren	1:26:35	207	+35:34	11:50:03 234	-6		
	7. Oskar Hermansson	1:43:30	213	+40:57	13:33:33 229	-5		
	8. Martin Karlsson	1:42:44	254		15:16:17 226	-3		
	9. Janne Nilsson	1:22:37	220		16:38:54 222	-4		
	10. Stuart Fell		2:35:54	229		19:14:48 212	-10		

Hela resultatlistor finns här.
Resultat öppna motionsklasser

Öppen motion 5, 3 400 m, 101 startande
Plac	Namn					Tid	Diff	Km-tid
 1	Sigmund Vister	Indre Østfold OK	 27:45		 8:09
 21	Erika Hörnfeldt				 47:53	+20:08	14:05
	Aija Sadurskis				ej godkänd		
	Emma Johansson				ej godkänd		

Öppen motion 6,5 850 m, 66 startande
Plac	Namn					Tid	Diff	Km-tid
 1	Per Janzon	Klubblös		 38:32		 6:35
	Therese Bergstedt			ej godkänd	

Öppen motion 7, 2 850 m, 207 startande	
Plac	Namn					Tid	Diff	Km-tid
 1	Marcus Kempe	Sävedalens AIK		 23:19		 8:10	
110	Anders Lavfors				 52:08	+28:49	18:17
	
Öppen motion 8, 4 670 m, 234 startande
Plac	Namn					Tid	Diff	Km-tid
 1	Aleksei Alekseyonok IK Hakarpspojkarna	 34:16		 7:20	
 46	Mattias Ågren				 53:22	+19:06	11:25
163	John Alexander				1:29:39	+55:23	19:11
	Helena Persson				ej godkänd	

Öppen motion 9, 7 410 m, 73 startande
Plac	Namn					Tid	Diff	Km-tid
 1	Kuba Dragowski	OK!Sport		 57:09		 7:42	
 27	Olof Lethagen				1:51:09	+54:00	15:00	

Hela resultatlistor och sträcktider finns här.

Inlagd: 03 maj 2017, 21:21
Ändrad: 5 maj 2018, 21:21


Deltagare

 • Linus Rispling x
 • Jerk Rönnols x
 • Torbjörn Thufvesson x
 • Linnea Börjars x
 • Samuel Svensson x
 • Sara Jonasson x
 • Daniel Elenius x
 • Karin Fägerlind x
 • Lena Öhman x
 • Henrik Lundgren x
 • Mattias Ågren x
 • Stuart Fell x
 • Mia Carlström x
 • Tomas Holmberg x
 • Jorrit Boekel x
 • Peder Pedersson x
 • Mette Brolinson x
 • Per-Anders Lindgren x
 • Moa Kjellstrand x
 • Lukas Gustavsson x
 • Erika Lindholm x
 • Oskar Gustafsson x
 • Jonas Kjäll x
 • Katarina Tallhage x
 • Agnes Thor x
 • Jonas Nylund x
 • Sofie Karlsson x
 • Martin Karlsson x
 • Lars Jakobsson x
 • Oskar Hermansson x
 • Maria Schmiterlöw x
 • Aija Sadurskis x
 • Erika Hörnfeldt x
 • Helena Persson x
 • John Alexander x
 • Amanda Karlsson x
 • Janne Nilsson x
 • Camilla Jakobsson x
 • Anders Lavfors x
 • Therese Bergstedt x
 • Eftersom du inte är inloggad kan du heller inte anmäla dig till träningarna. Logga in först!

181 kommentarer (kommentera)

 • Om det snackas gubblag så kan det funka…!!!

  / thufvan
  2017-08-27 kl 18:23

 • Banlängderna är ute. 15km i sånt här blir kul.

  / jorrit
  2017-10-14 kl 16:48

 • Tuff terräng, det syns att dom hållit ner banlängderna lite.

  / Samuel
  2017-10-14 kl 17:51

 • Och tufft laguttagningsarbete för UK ser jag, särskilt i damkavlen med kort förstasträcka och två långa sträckor. Det är bara att köra långpass i vinter tjejer. Ska vi kanske ha en egen långpannelördagsträning för de som inte har barn och går upp i ottan? Tänker mig minst tre damlag nu när det är nära.

  / Lena Ö
  2017-10-14 kl 18:17

 • Mycket detaljer på kartprovet. Det gäller nog att träna mycket teknik i snarlik terräng, Det gäller nog att göra båda hemläxorna, teknik och fysik.

  / Jonas
  2017-10-15 kl 07:08

 • Äldre karta över samma område. Tror det är samma som satt uppsatt på väggen i Järfällas klubbstuga.

  Apropå att träna i liknande terräng så kom frågan upp från TräK i tisdags om det finns intresse för en träningssöndag i Nynäshamn redan nu i höst. Inte mig emot!

  / Oskar Hermansson
  2017-10-15 kl 10:38

 • Det ser tufft ut om också härligt på nått vis! Det finns 6 träningkartor. Det är la bara att vi börjar. :)

  / Sara J
  2017-10-15 kl 11:31

 • Hellre på våren så kunskapen är lite färsk för min del. Upprepning är säker bäst annars.

  / jorrit
  2017-10-15 kl 12:01

 • Snarlik terräng = Rudan?

  / Sverker
  2017-10-15 kl 12:32

 • Låt oss beta oss igenom hela träningspaketet under centrumsöndagarna i höst och vinter?

  / Oskar
  2017-10-15 kl 16:50

 • Låt oss!

  / Mattias Holmberg
  2017-10-15 kl 16:57

 • I så fall har jag en fråga, novembertävlingarnas långdistans, ska vi köra 10-milapaket i stället för tävling i Lill-Janskogen? Andra möjliga datum för Centrum söndag 2017 är 10/12 och 17/12

  / Sara J
  2017-10-15 kl 17:47

 • Jag kör tävling när det finns möjlighet. Det är trots allt bästa träningen att tävla. Å andra sidan är jag inte mitt i målgruppen pga min höga ålder.

  / Mattias Holmberg
  2017-10-15 kl 18:25

 • UK önskar sig många och vältränade lag i julklapp! Passa på när det är nära.

  / Lena Ö
  2017-12-21 kl 16:08

 • Har ni kommit på era nyårslöften än? Ett hett tips är annars löftet att vara i årets bästa form på 10mila!
  Tänk att 10milaåret är här! UK är taggat bortom vett och sans och anmälningarna har redan börjat droppa in i vår e-postlåda.
  Skicka din anmälan redan idag, du kommer inte att ångra dig!

  / jerk
  2018-01-01 kl 21:43

 • Bara att planera in i kalendern för hungriga 10milalöpare (tror det ska vara fredag 16 och söndag 18 mars):

  ”Fredag 15 og söndag 17 mars blir det åpne Tiomila-tester fra Granby-stugan til Hellas. Lillomarka og Ärla bjuder in til fellesstart gaflet natt på fredagskvelden (dag for damer) og individuell start på söndagen.
  Tävlingarna kommer i Eventor snart, og er åpne for andre klubber å ta del i. Blir med SI, reflekser og relevante løyper for Tiomila. Kun herr- og dambana.
  Blir bra matching :)”

  / Janne Nilsson
  2018-01-12 kl 21:59

 • Vi har nu 10 officiellt anmälda herrar till detta! Visst får vi ihop minst 10 till? Eller 20?

  Damerna är på g, men har ännu inte riktigt fyllt ett första lag. Anmäl dig till uk via mail!

  / jerk
  2018-01-28 kl 23:09

 • Jag vill men du vet…

  / Oskar
  2018-01-28 kl 23:19

 • Ska vi hyra ett tält med golv och värme i år? och nått gympasals golv. Det var så satans kallt att tälta i våras.

  / Sara J
  2018-01-28 kl 23:57

 • Vi har funderingar på det men har skickat frågan gällande ekonomi vidare till styrelsen /tävlingskommittén

  / Mia
  2018-01-29 kl 17:13

 • Mindre än en månad kvar till sista anmälningsdag! Mejla UK innan 1/3. Mer info kommer också mycket snart, men det är 40 min med pendeln till Nynäs och gångavstånd från pendeln till arenan, så det finns inga ursäkter.

  / Lena Ö
  2018-02-10 kl 17:55

 • Beklagar den ännu så länge extremt knapphändiga informationen här.
  MEN det börjar bli dags att skicka sin anmälan till uk! Vi ska strax anmäla lagen. Maila uk! Nu! Tell your friends!

  / jerk
  2018-02-25 kl 22:05

 • Nu med mer info. Detta kan du inte motstå! Och kan du möjligen det, följ med som lagledare. Maila TK!

  / Mia
  2018-02-26 kl 20:25

 • Dags för comeback nu!

  / Kattis T
  2018-02-27 kl 16:09

 • Ja Kattis! Mejla UK omedelbart bums.

  / Lena Ö
  2018-02-27 kl 17:53

 • Done and done! :)

  / Kattis T
  2018-02-28 kl 14:34

 • Lag är nu anmälda men var inte blyg, det finns plats för några till, både på herr och damsidan. Dessutom behöver vi lite extra att ta av, vi vet ju hur det kommer att låta sista veckan i april. Om det skulle bli väldigt många som vaknar sent ur vinteridet är det inte heller helt otänkbart att efteranmäla. Så fortsätt gärna mjela UK om andan faller på.

  / Lena Ö
  2018-03-04 kl 21:25

 • Har drömt om 10-mila hela natten, måste vara mkt pepp på detta evenemang?!

  / Mia
  2018-03-19 kl 06:08

 • Snart bara tre veckor kvar!
  Det behövs fler löpare till lagen. Har du anmält dig än? Känner du någon som borde anmäla sig? Ta tag i det idag!

  / jerk
  2018-04-05 kl 07:06

 • Är ni inte nyfikna på lagen!?

  / Lena Ö
  2018-04-16 kl 18:12

 • ge oss lagen nu!

  / Jonas
  2018-04-16 kl 18:23

 • GE OSS LAGEN NUU

  / Oskar
  2018-04-16 kl 21:17

 • NU ligger damlagen ute.

  / Lena Ö
  2018-04-17 kl 16:47

 • woho! kolla lagen!

  / Sara J
  2018-04-17 kl 17:01

 • Nu ligger även herrlagen ute! Skarpare än nånsin.

  / jerk
  2018-04-17 kl 17:06

 • *upprepar min tidigare kommentar*

  / Sara J
  2018-04-17 kl 17:43

 • Osta tillbaka i skogen!

  / Oskar
  2018-04-17 kl 17:45

 • Kuuuuul!

  / Linnea Börjars
  2018-04-17 kl 18:15

 • Snyggt jobbat UK!

  / Jonas
  2018-04-18 kl 05:48

 • Kanon! Jag är pepp på att peppa. Som ansvarig för tält och flagg undrar jag -var är dom?

  / Mia
  2018-04-18 kl 06:23

 • Fina lag! Hoppades i och för sig att få se fler Centrumlag än fyra men kvalitet framför kvantitet osv…

  / Sverker
  2018-04-18 kl 09:52

 • Sverker; UK kan bara instämma, men fler än så var inte intresserade och vissa tycks vara skadade eller överraskande absurt nog föredra att göra något annat än att orientera. Vill du inte vara lagledare? Känna atmosfären åtminstone?

  / Lena Ö
  2018-04-18 kl 10:34

 • Sverker for presid…lagledare!

  / Linnea Börjars
  2018-04-18 kl 11:04

 • Hade varit en ära, men jag är bortrest den helgen.

  / Sverker
  2018-04-18 kl 11:05

 • Mia: Jag har fortfarande flaggan.

  / Janne Nilsson
  2018-04-18 kl 13:06

 • Kuul!! Vilket lag! Alltså 7,9 km orientering kommer bli en utmaniing..

  / Kattis T
  2018-04-18 kl 14:45

 • Var det den enda medicineringen Sverker? Att fly länet den helgen? Vart går resan?

  / Falken
  2018-04-18 kl 14:55

 • Tältet finns i Grödinge!

  / jonaslindholm
  2018-04-18 kl 16:27

 • Letade lite bland mina träningskartor för ett tag sedan. Mina ögon fastnade på en riktig monsterkarta och jag kunde inte minnas när jag sprungit något så brutalt som inte är nära Gamleby. Det har jag inte heller för det var mina utskrifter av en gammal karta över årets 10Mila område.

  / Samuel
  2018-04-18 kl 19:51

 • Men Centrum kommer att flyga fram på så lätta fötter så vi kommer inte att märka det!

  / Lena Ö
  2018-04-18 kl 21:24

 • Puh, tur att tävlingen inte går nära Gamleby!

  / Ågren
  2018-04-18 kl 22:03

 • Tack för material-uppdateringen. Jag räknar med att Lindholms kommer med tält och Janne du kanske kan lämna flaggan till en centrum-dam i helgen. Vad har damerna för förväntningar på mig och Agnes som lagledare?

  / Mia
  2018-04-18 kl 23:10

 • Det ryktas om att det behövs reserver. Jag skulle kunna tänka mig att ställa upp men är fortfarande osäker på om jag kommit över min totala mentala kollaps i Skepptuna :(

  / tallhage
  2018-04-20 kl 14:40

 • Tallis!! Tänk på din insats på startsträckan på Jukola så är Skepptuna ingenting! Nä men skämt åsido, klart du ska vara reserv!! Önskar jag kunde vara det. Men har man bara känsel i ett ben så…

  / Oskar
  2018-04-20 kl 16:31

 • Formtoppning påbörjad! Körde enminutare på heden vid Brantbrink i Tullinge. Hängde med i Sara Lundblads tempo! Hon säger själv att hon inte är i bra form, men en gammal USM-vinnare blir väl aldrig långsam?! :)

  Mia >> Vi tar med tältet!

  / Erika
  2018-04-20 kl 17:13

 • Härligt Erika! En minutrare alltså, okey jag börjar formtoppningen i morgon då. :)

  / Sara J
  2018-04-20 kl 18:55

 • Heja Erika!

  / Lena Ö
  2018-04-20 kl 19:14

 • Jag har tittat på banlängd och tider,Jonas skall vara uppvärmd och klar för att ta emot Jorrit kl 0256 för sträcka fem. Aapo

  / Aapo
  2018-04-22 kl 18:39

 • Om Aapo säger det så får uk anpassa estimaten så att det stämmer överens.
  Kommer om ett par dagar.

  / jerk
  2018-04-22 kl 21:22

 • Jag tycker det är underbart om det finns en lagledare i växlingsfållan som med mobil kan hålla kolla på radiokontroller och förvarning. Annars är det ett sånt stressmoment att försöka värma upp och samtidigt vara rädd för att missa ens lagkamrat komma in på upploppet.

  / Linnea Börjars
  2018-04-22 kl 21:27

 • Jag har flaggan (vars fodral är i desperat behov av syjunta!). Mia och Agnes; det mest fantastiska vore om en kunde hänga i växelfållan och en i tältet. Med hänsyn till att ni ska hinna med en öppen också någon gång under em förstås. Det är också viktigt.

  / Lena Ö
  2018-04-22 kl 21:57

 • Obs! Uppdatering av damlagen. Bla har UK fått inse att gammal är äldst på riktigt.

  / Lena Ö
  2018-04-23 kl 14:20

 • Nu finns PM och all möjlig härlig info att läsa på Eevntor och 10milas hemsida (allt finns av någon konstig anledning på båda ställena).
  Vi har bokat en vindskyddsplats (A 152), plats i ett uppvärmt boendetält med golv (tält 1, plats 56) och även en ruta att sätta upp småtält i.

  / jerk
  2018-04-24 kl 10:07

 • Vad tror ni om att jag kommer ner till senast 12 och hämtar lagkuvert? Eller behöver man vara där tidigare?

  / Agnes T
  2018-04-24 kl 10:18

 • Är det bara jag eller får ni andra också gåshud när ni betraktar laguppställningarna?

  / jonaslindholm
  2018-04-24 kl 11:16

 • UK, ge oss estimaten NU!

  / Oskar Hermansson
  2018-04-24 kl 14:06

 • Om du tjatar så!
  Herrarnas växlingstider och damernas växlingstider. Detta är glädjekalkyler (tider om alla springer kanonbra!) och ett pågående organiskt arbete.
  Det kommer att uppdateras och förändras ända tills alla lag är i mål.

  / jerk
  2018-04-24 kl 14:25

 • Så bra tjatat OskarH!

  Var det alltså ett uppvärmt boendetält vi bokat. Det är ju smart för herrarna! Jag hoppades förstås på topptält där vi såg storbildsskärmen direkt från vindskyddsplats, men en kan inte få allt. Mitt förslag är att vi som kommer tidigt får reka en bra plats framför storbildsskärmen/upploppet där vi kan ha häng så vi ser, och samtidigt hittar alla centrumiter. Det vore kul att se tävlingen utan att behöva leta febrilt efter folk jämt. Har vi kvar den lysande bollen på pinne?

  Förresten är det många av damerna som tänkte hänga kvar och kolla ett tag eller åker de flesta hem?

  / Sara J
  2018-04-24 kl 14:46

 • Tänker samling 12.15 för damerna, inklusive lagledare, vid vindskyddet. Då hinner vi också lagom från pendeln som jag tror var framme 11.45.

  / Lena Ö
  2018-04-24 kl 16:42

 • Om någon dam har en extra centrumtröja hemma, ta med!

  / Lena Ö
  2018-04-24 kl 16:50

 • Om det inte blir ändring på laget skulle jag vilja låna någon annans SI pinne då jag har SI8 och 25 kontroller (dvs viss marginal men inte mkt).

  / jorrit
  2018-04-25 kl 07:35

 • Vilka lag!! Är SÅ avis på alla, hade kunnat bli mitt 10e för Centrum tror jag. I alla fall: Lycka till!

  / Sofia
  2018-04-25 kl 09:04

 • Jorrit, till och med fler än 25 kontroller har du.

  Från PM:

  OBS! Sträcka 10 i Tiomilakavlen har fler än 30 kontroller vilket gör att SI5 och SI8 inte kan används då dessa endast lagrar 30 stämplingar. Notera också att sträcka 1 och 4 har fler än 25 kontroller, vilket innebär små marginaler för felaktiga stämplingar vad gäller minneskapacitet i SI-pinne

  / Oskar Hermansson
  2018-04-25 kl 09:08

 • Lena: låter bra med 12.15!

  / Agnes T
  2018-04-25 kl 09:20

 • Ja Soffan, var är du någonstans? Nu öppnar du upp rejält i 10miladinosaurietoppen!
  Om allt går som det skall kommer vi efter helgen att vara fyra löpare med vardera 9 10milastarter i Centrumtröjan:
  Soffan
  Mette
  Moa
  åsså lilla jag.

  / jerk
  2018-04-25 kl 09:22

 • Vem tar med banana split?

  / jerk
  2018-04-25 kl 09:37

 • Jag är så sjuk, det är så tråkigt, jag vill så gärna springa.

  / Moa
  2018-04-25 kl 10:13

 • Jerk> Jag veeet, så dålig tajming att ska bebis så en missar 10-mila MEN blir ju sååå mycket mer spännande inför nästa år!!

  / Sofia
  2018-04-25 kl 10:44

 • Nej! Moa är du sjuk, så trist!

  / Sara J
  2018-04-25 kl 12:50

 • Jag tror att jag tar bilen ner. Tänkte åka ca 1630 om någon vill åka med.

  / Samuel
  2018-04-25 kl 16:44

 • Tar pendeln som är framme 11.44, hoppas få sällskap av så många damer som möjligt. Jag åker från Södra och sätter mig i första vagnen.

  / Lena Ö
  2018-04-25 kl 18:07

 • Tack Oskar, bråttom imorse.

  / jorrit
  2018-04-25 kl 19:37

 • Nej Moa! :-(

  / Ågren
  2018-04-25 kl 20:40

 • Moa kommer nog att stå på benen ska ni se. Kanske är de lite darriga men det går säkert rätt fort ändå. UK har utvecklat ett sjätte sinne.

  / Lena Ö
  2018-04-25 kl 22:40

 • Ännu har inga definitiva avhopp nått UK:s postlåda. Vi hoppas att vi får ha lagen intakta!
  Men: Den som tvingas delge tråkiga besked uppmanas maila om det i så god tid som möjligt. Den lilla skaran av reserver uppmanas att hålla sig i alert och i god form.

  / jerk
  2018-04-26 kl 15:38

 • @UK hur ovanligt skulle det vara med 4 oförändrade laguppställningar?

  / jorrit
  2018-04-26 kl 19:17

 • Utmana inte ödet Jorrit, ännu bara torsdag.

  / Lena Ö
  2018-04-26 kl 20:10

 • Får tyvärr hoppa av då i stort sett resten av familjen är sjuk så vi får inte ihop logistiken på lördag plus vill ej smitta ner hela centrum. Magsjuka som härjar. SUCK!

  Stort lycka till allihopa! Hoppas det är fint i skogen:)

  / Kattis T
  2018-04-26 kl 22:06

 • Uppdatering av damlag 2; Agnes går in på fjärde sträckan.

  / Lena Ö
  2018-04-26 kl 22:17

 • Åh nej stackars fambly Tallhage!! Såg så mkt fram emot comebacken!

  / Oskar
  2018-04-26 kl 22:21

 • Hejja Agnes! ledsen Kattis!

  / Sara J
  2018-04-26 kl 22:31

 • Damlagen har därmed en ledig lagledarplats! Någon som kommer ut för att springa öppen och som vill lagleda oss tillsammans med Mia? Behöver inte nödvändigvis vara under hela stafetten.

  / Lena Ö
  2018-04-26 kl 22:34

 • Ge mig en natts betänketid om att lagleda en av damlagen. Bestämmer mig imorgon.

  / Oskar
  2018-04-26 kl 23:52

 • Jag kan vara behjälplig i laglederiet eftersom jag ändå kommer vara ute hela dagen.

  / jonaslindholm
  2018-04-27 kl 09:01

 • / Oskar
  2018-04-27 kl 09:10

 • / Oskar
  2018-04-27 kl 09:10

 • / Oskar
  2018-04-27 kl 09:11

 • / Oskar
  2018-04-27 kl 09:12

 • Samling Damer 12.15 vid vindskyddsplats A 152.

  / Lena Ö
  2018-04-27 kl 09:42

 • Ååh när jag fortfarande sprang sprint :)

  / jorrit
  2018-04-27 kl 13:20

 • Glada nyheter! Ett regnväder rapporteras dra in över Nynäshamn i samma sekund som jag lämnar över budkavlen till Jonas på Långa natten. De klenare lagens löpare kommer inte ha en chans!

  / jerk
  2018-04-27 kl 15:38

 • Tråkiga nyheter! UK jagar reserver! En herre och en dam fattsa i nuläget, då både Agnes och Daniel tvingas ställa in sina respektive deltaganden.

  / jerk
  2018-04-27 kl 17:36

 • Vad har hänt?! Trodde verkligen inget kunde hända oss detta år.

  / Oskar
  2018-04-27 kl 17:44

 • Oväntad förkylning för min del :( :(

  / Agnes T
  2018-04-27 kl 17:55

 • Dålig stil av dina baciller. De borde väntat i ett par dagar!!

  / Oskar
  2018-04-27 kl 17:59

 • Ja det tycker jag med!! Bakläxa på dem!

  / Agnes T
  2018-04-27 kl 18:12

 • Det är lugnt Mia, Erika Hörnfeldt rycker in på fjärde! Taggad till tänderna.

  / Lena Ö
  2018-04-27 kl 18:41

 • Ännu ingen fiskelycka vad gäller herreserver. Bröderna Oksvold är indisponibla och där bakom ekar det tomt. Nån som känner nån?
  Hjälp!

  / jerk
  2018-04-27 kl 19:40

 • Ska vi köra en herrsamling vid 19.30? De av oss som sover över, that is.
  Jag hoppas verkligen att alla har koll på sina preliminära starttider och hur man tar sig till arenan.

  Har alla som behöver pinnar med mycket minne lyckats ordna sådana?

  / jerk
  2018-04-27 kl 19:42

 • Kan jag och kanske också andra få byta SIpinne med någon som har SI9 eller annan pinne med mkt lagring?

  / jorrit
  2018-04-27 kl 19:49

 • Här händer det grejer! Amanda Karlsson går nu in på fjärde i andralaget. Erika reserv på plats.

  / Lena Ö
  2018-04-27 kl 20:04

 • Heja uk!

  / Linnea Börjars
  2018-04-27 kl 20:16

 • Faran över för den här gången. Janne räddar dagen! Massivt omslutande i herrarnas lag 2, som rör Stuart och Lundgren.

  / jerk
  2018-04-27 kl 20:29

 • Hurra!

  / Agnes T
  2018-04-27 kl 20:46

 • Det har varit en lite stressig kväll för uk, men nu har vi fulla lag igen, det är en vacker kvällshimmel och en suddig men så gott som full måne. Blir ett härligt tiomila, glöm bara inte yllet.

  / Lena Ö
  2018-04-27 kl 21:01

 • Heja UK! Och välkommen till laget Janne!

  / Oskar Hermansson
  2018-04-27 kl 21:37

 • Klockan är mycket, jag är på väg från pappas begravningsfest. Men känner mig friskare än jag gjort på över en vecka! Det är bra! Det blir kul imorgon hoppas jag!

  / Moa
  2018-04-28 kl 02:09

 • Heja Moa!

  / Lena Ö
  2018-04-28 kl 09:29

 • Om någon undrar så är det min blågröna ryggsäck soms står på A 152.

  / Aija
  2018-04-28 kl 10:21

 • Åh! Lycka till, det kommer bli kul!

  / Björn B
  2018-04-28 kl 10:31

 • Jag taggar i Årstaberg! Känns nästan som man ska springa när man ändå får vara med på ett hörn och lagleda. Tjoho!!!

  / Mia
  2018-04-28 kl 10:58

 • Och jag är i Älvsjö lika taggad på laglederi!

  / Agnes T
  2018-04-28 kl 11:02

 • Framme! Taggad på miniknat och att heja.

  / Camilla
  2018-04-28 kl 11:06

 • Jag kommer med pendeln 12:15. Så kommer försent till samlingen :/. Försöker skynda mig!

  / Moa
  2018-04-28 kl 11:52

 • KÖR HÅRT NU!!!

  / jerk
  2018-04-28 kl 12:54

 • Lycka till nu damlagen! Följer via webbsändningen idag och ikväll. Jag och Lukas kommer till TC i natt kl 04:00. Livebloggas det för Centrums del någon annanstans än här, t.ex. facebook, twitter eller instagram?

  / Oskar Hermansson
  2018-04-28 kl 13:01

 • Taggar hemma i köket med radion på, P5 Sthlm har en reporter på plats som nyss ställde några lagom initierade frågor (”va håller ni på med där ute i skogen?”) till en av Lidingös förstasträckslöpare. Om nån timme ger jag mig iväg med destination Nynäs.
  Lycka till tjejer!

  / Ågren
  2018-04-28 kl 13:13

 • Nu är dom igång!

  / Per-Anders
  2018-04-28 kl 13:17

 • Lycka till allihopa!!

  / Henny
  2018-04-28 kl 13:23

 • Damstarten har gått och vi har intagit publikplats i mittcirkeln framför stormbilden! Solen strålar och stämningen är förväntansfull.

  / Linnea Börjars
  2018-04-28 kl 13:33

 • Oskar H: Detta är huvudnyhetskällan. Det kan nog komma att bli en och annan instagrampost från både det officiella kontot och oss vanliga löpare också.

  / jerk
  2018-04-28 kl 13:55

 • Ågren: Jag åker med Samuel från Gullmars 16.30. Det borde finnas plats för en till där.

  / jerk
  2018-04-28 kl 13:58

 • Uppdatering från lagledningen. Det ha tvingats frisk till första. Löparna kommer snarare in som Islands in the sky än något sorts tåg. Rolig liverapportering på TC. Bra gräsmatta för häng.

  / Mia
  2018-04-28 kl 14:30

 • Får vi några intryck från första sträckan?

  / Henrik Hellborg
  2018-04-28 kl 14:30

 • Tvingats=bommats

  / Mia
  2018-04-28 kl 14:31

 • Om ni vill följa funkar appen bra! Wifi funkar som sig brukar mkt dåligt.

  / Mia
  2018-04-28 kl 14:32

 • Moa plockar 54 platser på första halvan av banan!!!

  / jerk
  2018-04-28 kl 14:44

 • Förlåt, 64!

  / jerk
  2018-04-28 kl 14:45

 • !

  / Björn B
  2018-04-28 kl 14:51

 • Tycker ”vad håller ni på med där i skogen” är en ganska bra fråga.

  / Björn B
  2018-04-28 kl 14:51

 • Moa plockar 95 placeringar. Loppet lever och drömmen om under 100 likaså.

  / Mia
  2018-04-28 kl 15:15

 • Wow! Hon såg snabb ut redan vid starten

  / Camilla
  2018-04-28 kl 15:24

 • Förlåt att jag bryter in i damkavlesnacket, men jag skulle vilja be nån som är på plats och har en stund över att anmäla mig till en öppen bana! Anmälan stänger 17 och jag kommer nog strax efter det. (Sen får en starta till 18.) ÖM8, bricknummer 820319. Nån som vill hjälpa?

  / Ågren
  2018-04-28 kl 15:35

 • Lavis fixar, tack Lavis!

  / Ågren
  2018-04-28 kl 16:02

 • Heja Centrum!!

  Jag springer sträcka 6 för Tacton OK i natt så ses kanske där!

  / Jennie Blomqvist
  2018-04-28 kl 16:17

 • Hur funkar det med nummerlapp och så i natt. Finns de i boendetältet eller vid vindskyddet?

  / Oskar Hermansson
  2018-04-28 kl 19:04

 • Nummerlapparna är i vindskyddet på plats 152.

  / Magnus Karlsson
  2018-04-28 kl 19:15

 • Starkt sprungit centrum ladies!

  / Stuart
  2018-04-28 kl 20:28

 • Lagkamrater i lag 2, jag kommer till vindskyddet ungefär kl. 8 imorn. Kör hårt i natt! Det vore häftigt om vi slippa omstarten!

  / Stuart
  2018-04-28 kl 20:34

 • Samuels batterisele gick sönder och han fick hjälp av skogsreportrarna att knyta ihop den – mitt framför kameran.

  / Oskar Hermansson
  2018-04-28 kl 20:48

 • Ändå stort att få flasha magrutorna i direktsänd TV! Det gick kanske 30-45 sek men det tar Samuel igen snabbt!

  / Magnus Karlsson
  2018-04-28 kl 20:58

 • Inspirerande lopp av damerna! Skall bli härligt att få ge sig ut i natten snart. Kör hårt allihopa!

  / Jonas Kjäll
  2018-04-28 kl 21:06

 • Är det någon som har en tävlingsblus att låna ut till sträcka åtta? Jag har ingen än.

  / Lukas Gustavsson
  2018-04-28 kl 21:39

 • @Lukas: jag tar med en extra (kortärmad!) blus.

  / Per-Anders
  2018-04-28 kl 22:05

 • Efter knytblusen – knytselen! Efter sitt ofrivilliga(?) tv-framträdande drar Samuel fram som en vårvind i skogen.

  / Ågren
  2018-04-28 kl 22:29

 • Jag har också en extra blus om det behövs.

  / jerk
  2018-04-28 kl 22:30

 • OJ OJ Oj vad bra ni springer Centrum OK 1!!!

  / Karin F
  2018-04-29 kl 05:24

 • Heja!

  / Linnea Börjars
  2018-04-29 kl 06:25

 • Heja heja!!!

  / Agnes T
  2018-04-29 kl 06:52

 • Heja heja heja! Rafflande om det blir topp 100!

  / Magnus Karlsson
  2018-04-29 kl 07:29

 • Åh, ni har trippat på så fint och stabilt allesammans genom natten. Uk blir stolt.

  / Lena Ö
  2018-04-29 kl 08:10

 • Liveresultat verkar ligga nere, hur går det?

  / Linnea G
  2018-04-29 kl 09:50

 • Tomas H för förstalaget och Falken, Janne och Stuart för andralaget gick ut på omstart kring tiotiden. Det är en oviss väntan på dem vid målfållan nu.

  / Linus Rispling
  2018-04-29 kl 11:27

 • Liverapporteringen verkar funka igen!

  / Agnes T
  2018-04-29 kl 11:32

 • Wow, fantastiskt bra sprungit laget! Det kan inte vara långt ifrån topp-100?

  / Jonas Kjäll
  2018-04-29 kl 12:11

 • Vilka insatser!!

  / tallhage
  2018-04-29 kl 12:28

 • Det har varit en spännande natt, så här på avstånd. Grattis till fina insatser!

  / Mattias Robertson
  2018-04-29 kl 12:45

 • Fantastiskt spännande inte bara i täten utan även bland våra gossar! Uppesittarkvällen hemma blev succé!

  / Oskar
  2018-04-29 kl 13:39

 • Härligt centrumherrar och -damer! Jag hade min sämsta dagsform någonsin. Trötta ben redan från start och deg i huvudet på ett märkligt sätt. Rädd att hamna själv och inte fatta kartan. Trist efter senaste veckornas goda form.

  / Linnea Börjars
  2018-04-29 kl 16:50

 • Plats 101 för herrarnas förstalag enligt Eventor. Klubbrekord för klubben på 10mila om jag minns historien rätt. Det var som vanligt väldigt roligt att följa alla under dag och natt.

  / Henrik Hellborg
  2018-04-29 kl 18:40

 • Trist känsla Linnea, men du höll ju i alla fall ihop det ända in i planket och gjorde inte ”en Mats Troeng”! Överhuvudtaget bommades det friskt bland elitlöparna denna helg. Alltid lika inspirerande att se!

  / Ågren
  2018-04-29 kl 18:55

 • 101!?! Det är knappt jag tror det är sant!
  Damerna hade 112 som bäst tidigare, och herrarna 129, så det är en rejäl putsning!

  / jerk
  2018-04-29 kl 21:56

 • Tack för en fin 10mila alla centrumare! Jag har kartorna. Det är nog bra om jag kan räcka över dem till någon som ligger lite närmare närvarotoppen än jag. Jag kommer vara på stan idag annars kan jag lämna äver dem på haningeträffen på lördag. Mitt nummer är noll7noll0624åttaettfyra om någon vill ta emot kartorna.

  / Stuart
  2018-04-30 kl 10:33

 • Alltså så härligt dygn det var! Längtar efter Jukola nu!

  / Sara J
  2018-04-30 kl 11:07

 • Även herrarnas andra lag sprang väl väldigt bra, 211!
  och damlagen skötte sig också fint tycker jag.

  / Sara J
  2018-04-30 kl 11:32

 • Fantastiskt Centrum!!!!!

  / Oskar
  2018-04-30 kl 12:32

 • Jag har herrkartorna. De kan fås på sprint-DM, crossfit-träningen på torsdag eller efter överenskommelse.

  / Jonas Kjäll
  2018-04-30 kl 18:20

 • Och jag har damkartorna! Tar med på kommande träningar och tävlingar.

  / Linnea Börjars
  2018-04-30 kl 23:13

 • Och jag har tagit bilder!

  / jerk
  2018-04-30 kl 23:25

 • Per-Anders tröja som jag lånade och sprang i verkar inte ha hamnat rätt efteråt. Har någon fått med sig den hem? Den var märkt med namn.

  / Lukas Gustavsson
  2018-05-01 kl 08:45

 • Lukas: Fattar inte hur, men Per-Anders tröja fick jag med mig i min ryggsäck. Jag lämnar över den till honom.

  / Janne Nilsson
  2018-05-01 kl 15:39

Skriv en kommentar!
Kommentar

SENASTE KOMMENTARER

 • Karin G i DM stafett

  Jag har full bil nu.

 • Erik Wessberg i DM stafett

  Fri start 10:00-12:00

 • Mattias Henriksson i DM stafett

  Har någon sett mellan vilka tider man kan starta på öppna individuella banor?

 • Karin G i DM stafett

  Jag kör gärna imorgon. Kan plocka upp vid Skanstull / Hornstull / Fridhemsplan. Tänker att det räcker med att köra kl 9, men jag kan tidigarelägga.Ko talta på 0731-401056.

 • Henning Sköldvall i Tekniktorsdag: Nyckelviken

  Även om det inte finns någon nybörjarbana tror jag att det går bra att ge sig på fortsättarbanan om en är ny på nattorientering. Jag lovar att ge vägledning och tips på plats för de som vill ha det.

NÄRMAST PÅ GÅNG

23284117914_0008c47d7d_c

Sunday 24 September

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Joel Berring
 • Mattias Henriksson
 • Karin Gillberg
 • Jorrit Boekel
 • Ove Oksvold
 • Henning Sköldvall
 • Johanna Löfvenius
 • Per Ljung
 • Malin Sundeby
 • Britta Alstad
 • Annica Sundeby
 • Mikael Svartz
 • Kristina Ingemarsdotter Persson
 • Fredrik Åkerlind
 • Erik Wessberg

DM stafett 16

Snart är det dags att försvara centrums färger i distriktet när det vankas DM i stafett!

Arena
Hällkana Friluftsgård, ca 2 km nordost om Bro.

Kollektivtrafik
Buss 555 från Bro station till Rosenlundsvägen, därefter 2,7 km promenad till Arenan.

Start
Första start 10:00. Starttider per klass publiceras i PM

D150
1. Mette Brolinson
2. Malin Sundeby
Annica …

Läs mer

 • Deltagare
 • Mattias Robertson
 • Gustaf Gerge
 • Henning Sköldvall
 • Caroline Nilsson
 • Carolina Nealis
 • Tobias Nyqvist

26/9: Fystisdag vid Kärrtorps IP 6

 • Deltagare
 • Joel Berring
 • Mattias Henriksson
 • Mette Brolinson
 • Kristoffer Edshage
 • Moa Kjellstrand
 • Jonas Lindholm
 • Magnus Karlsson
 • Jorrit Boekel
 • Erika Lindholm
 • Gro Dahlbom
 • Kristina Aspvall
 • Per-Anders Lindgren
 • Anders R
 • Mattias Robertson
 • Niclas Petersson
 • Henning Sköldvall
 • Joel Udd
 • Oskar Hermansson
 • Simon Bohman
 • Johanna Löfvenius
 • Malin Sundeby
 • Britta Alstad
 • Annica Sundeby
 • Arnau Requena Fernández
 • Jens Kvarnström
 • Kristina Ingemarsdotter Persson
 • Samuel Murray
 • Jonathan Svensson
 • Adam Bradbury
 • Marcos Vicente Herranz
 • Carolina Nealis
 • Alexander Garin Folkegård

27/9: Natti natti 32

 • Deltagare
 • Aija Sadurskis
 • Janne Nilsson
 • Mattias Robertson
 • Olle Tyrland
 • Daniel Rejment
 • Peter Soderlund

30/9: Österåker medel 6

 • Deltagare
 • Britta Alstad

30/9: MTBO Svenska Cupen #5 Sprint 1

 • Deltagare
 • Britta Alstad
 • Niklas Skerfving

1/10: MTBO Svenska Cupen #6 Medel 2

 • Deltagare
 • Daniel Rejment

1/10: Waxholms lång 1

 • Deltagare
 • Mattias Robertson
 • Jonathan Svensson
 • Alexander Garin Folkegård
 • Rebecka Ingram

3/10: Fystisdag vid Stadion: Backintervaller 4

 • Deltagare
 • Mattias Robertson
 • Henning Sköldvall
 • Johanna Löfvenius
 • Marcos Vicente Herranz
 • Helena Hede

5/10: Tekniktorsdag: Nyckelviken 5

 • Deltagare
 • Mette Brolinson
 • Aija Sadurskis
 • Moa Kjellstrand
 • Kristina Aspvall
 • Per-Anders Lindgren
 • Jonas Kjäll
 • Joel Udd
 • Oskar Hermansson
 • Simon Bohman
 • Magnus Yngvesson
 • Arnau Requena Fernández
 • Stefan Persson
 • Daniel Rejment
 • Kristina Ingemarsdotter Persson
 • Samuel Murray
 • Jonathan Svensson
 • Fredrik Åkerlind
 • Carolina Nealis
 • Erik Wessberg
 • Alexander Garin Folkegård

7/10: 25manna 20

 • Deltagare
 • Janne Nilsson
 • Daniel Rejment
 • Carolina Nealis

8/10: 25mannamedeln 3

 • Deltagare
 • Rebecka Ingram
 • Helena Hede

9/10: Måndagsgympa 2

 • Deltagare
 • Johanna Löfvenius

10/10: Fystisdag vid Kärrtorps IP: Skogsintervaller 1

 • Deltagare
 • Janne Nilsson
 • Simon Bohman
 • Britta Alstad

14/10: Natt-KM 3

 • Deltagare
 • Rebecka Ingram

16/10: Måndagsgympa 1

 • 0 Deltagare

17/10: Fystisdag vid Stadion: 30/30 0

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Mette Brolinson
 • Jakob Larsen
 • Kristoffer Edshage
 • Moa Kjellstrand
 • Martin Karlsson
 • Anders Lavfors
 • Gro Dahlbom
 • Kristina Aspvall
 • Therese Bergstedt
 • Henning Sköldvall
 • Johanna Löfvenius
 • Britta Alstad
 • Caroline Nilsson
 • Kristina Ingemarsdotter Persson
 • Samuel Murray
 • Carolina Nealis
 • Erik Wessberg

21/10: Helg utan stress 18

 • Deltagare
 • Johanna Löfvenius

23/10: Måndagsgympa 1

 • Deltagare
 • Jorrit Boekel

29/10: Gustavsberg lång 1

▼▼ LADDA IN FLER ▼▼

Hoppa till verktygsfältet