Snart är det sommar!!

Anv. namn:
Lösenord:
 

6/9 DM stafett

I fjol hade Centrum rekordmånga lag på startlinjen och därmed också rekordhögt antal deltagande löpare. Vi var nära guldet, når vi ända fram i år?

Samling
Prästängen, Nyfors, Tyresö. OBS! Vägvisningslänken i Eventor ger en felaktig väg.

Kollektivtrafik
Buss 873 från Gullmarsplan till Nyfors, därifrån 1 km lätt promenad längs rödvit snitsel.

Anmälan till UK(a)centrumok.se senast söndag 23 augusti

Det finns även öppna individuella motionsklasser med direktanmälan om en mot förmodan inte vill springa stafett. Det finns även öppna stafettklasser med lägre svårighetsgrad!

LAGUPPSTÄLLNINGAR:

D21 Sto: Centrum OK 1
1. Linnea Börjars
2. Moa Kjellstrand
3. Erika Lindholm

D21 Sto: Centrum OK 2
1. Karin Fägerlind
2. Sara Jonasson
3. Gro Dahlbom

H21 Sto: Centrum OK 1
1. Christian Pettersson
2. Oskar Gustafsson
3. Jerk Rönnols

H21 Sto: Centrum OK 2
1. Holger Kohr
2. Kristoffer Edshage
3. Mattias Ågren

D120 Sto: Centrum OK 1
1. Mette Petersson
2. Ulrica Axelsson
  Marie Thörnvik
3. Camilla Jakobsson

H120 Sto: Centrum OK 1
1. Samuel Svensson
2. Jonas Nylund
3. Christian Rotviker

H120 Sto: Centrum OK 2
1. Jonas Lindholm
2. Magnus Grafström
3. Sverker Lenas

H120 Sto: Centrum OK 3
1. Linus Rispling
2. Daniel Elenius
  Oskar Karlin
  Joel Berring
3. Niklas Pettersson

H120 Sto: Centrum OK 4
1. Björn Bängtsson
2. Jorrit Boekel
  Henrik Lundgren
3. Anders Lavfors

H150 Sto: Centrum OK 1
1. Janne Nilsson
2. Stig Thörnvik
  Sören Andersson
3. Per-Anders Lindgren

Ö17-: Centrum OK 1
1. Helena Persson
2. Henrik Hellborg
  Henny Samuelsson
3. Lukáš Polácek

Start
Första start kl. 10.00.

Terräng
Blandbarrskog med mindre kulturmark och ett sammanhängande stig- och vägnät. Flera av banorna går in i ett flackare vildmarksområde med småkuperad hällmarksskog samt några större sankmarker. Måttligt till starkt kuperad terräng i övrigt. De kuperade delarna är ofta mycket branta och finskurna. Löpbarheten är god, förutom ett fåtal planteringar och gallringar, samt ett brandområde som berör ett mindre antal banor. Karta Höjden-Brakmaren. Ritad och reviderad 2014-2015. Ekvidistans 5 meter. Kartskala 1:10 000 i alla klasser utom D/H180 och D/H210 som har skala 1:7 500.

Om du mot förmodan inte vill springa stafett finns det öppna individuella banor att hugga tag i!

Resultat

D21, 6 090 m: 14 startande
Pl Lag			Totaltid Tid		Pl	Diff	Tid		Pl	+/-
 1) Tullinge SK 1, 	2.32.33,
	1. Anna Ställberg 	 50:09 	 1 		 50:09 	 1 			
	2. Jenny Lönnkvist 	 54:12 	 2 	+1:19 	1:44:21 	 1 	 0 		
	3. Johanna Lönnkvist 	 48:12 	 3 	+4:02 	2:32:33 	 1 	 0 	 
11) Centrum OK 1, 	3.29.07.
	1. Linnea Börjars 	1:07:56 	10 	+17:47 	1:07:56 	10 			
	2. Moa Kjellstrand 	1:08:07 	12 	+15:14 	2:16:03 	12 	+ 2 		
	3. Erika Lindholm 	1:13:04 	 8 	+28:54 	3:29:07 	11 	- 1 		
  Centrum OK 2 	ej godkänd 				
	1. Karin Fägerlind 	1:08:20 	11 	+18:11 	1:08:20 	11 			
	2. Sara Jonasson 	1:33:10 	14 	+40:17 	2:41:30 	14 	+ 3 		
	3. Gro Dahlbom 		ej godkänd	ej 		godkänd 		

H21, 8 440 m: 25 startande
Pl Lag			Totaltid Tid		Pl	Diff	Tid		Pl	+/-
 1) OK Ravinen 1, 	2.46.48, 
	1. Kalle Bergman 	 59:15 	 8 	+ 3:08 	 59:15 	 8 			
	2. Ruslan Glebov 	 55:02 	 1 		1:54:17 	 1 	- 7 		
	3. Gustav Bergman 	 52:31 	 1 		2:46:48 	 1 	 0 		
12) Centrum OK 1, 	3.31.59, 
	1. Christian Pettersson 1:11:12 	16 	+15:05 	1:11:12 	16 			
	2. Oskar Gustafsson 	1:06:48 	13 	+11:46 	2:18:00 	17 	+ 1 		
	3. Jerk Rönnols 	1:13:59 	12 	+21:28 	3:31:59 	12 	- 5 	
22) Centrum OK 2, 	4.15.20.
	1. Holger Kohr 		1:13:51 	20 	+17:44 	1:13:51 	20 			
	2. Kristoffer Edshage 	1:20:32 	23 	+25:30 	2:34:23 	21 	+ 1 		
	3. Mattias Ågren 	1:40:57 	21 	+48:26 	4:15:20 	22 	+ 1 	

D120, 3 920 m: 15 startande
Pl Lag			Totaltid Tid		Pl	Diff	Tid		Pl	+/-
1) Tullinge SK 1, 	1.41.59, 
 	1. Lina Berggren 	 35:38 	 2 	+ 0:03 	 35:38 	 2 			
	2. Karin Lundberg 	 32:24 	 2 	+ 0:06 	1:08:02 	 1 	- 1 		
	2. Lina Matthews 	ej godkänd 			fullföljt 				
	3. Yvonne Andersson 	 33:57 	 2 	+ 1:03 	1:41:59 	 1 	 0 	
10) Centrum OK 1, 	2.31.25.
	1. Mette Petersson 	 46:24 	13 	+10:49 	 46:24 	13 			
	2. Marie Thörnvik 	 46:56 	13 	+14:38 	1:33:20 	 9 	- 4 		
	2. Ulrica Axelsson 	1:33:09 	25 	+1:00:512:19:33 				
	3. Camilla Jakobsson 	 58:05 	11 	+25:11 	2:31:25 	10 	+ 1 	

H120, 5 460 m: 30 startande
Pl Lag			Totaltid Tid		Pl	Diff	Tid		Pl	+/-
 1) Täby OK 1, 		1.57.09, 
	1. Robert Söderberg 	 40:56 	 4 	+ 0:13 	 40:56 	 4 			
	2. Johan Lindqvist 	 38:25 	 7 	+ 3:44 	1:19:21 	 1 	- 3 		
	3. Johan Näsman 	 37:48 	 1 		1:57:09 	 1 	 0 	
22) Centrum OK 2, 	2.45.38, 
	1. Jonas Lindholm 	 57:53 	27 	+17:10 	 57:53 	27 			
	2. Magnus Grafström 	 56:21 	41 	+21:40 	1:54:14 	28 	+ 1 		
	3. Sverker Lenas 	 51:24 	17 	+13:36 	2:45:38 	22 	- 6 	
28) Centrum OK 4, 	3.02.38, 
	1. Björn Bängtsson 	 52:17 	24 	+11:34 	 52:17 	24 			
	2. Jorrit Boekel 	 46:04 	28 	+11:23 	1:38:21 	24 	 0 		
	2. Henrik Lundgren 	 55:27 	40 	+20:46 	1:47:44 				
	3. Anders Lavfors 	1:24:17 	29 	+46:29 	3:02:38 	28 	+ 4 		
29) Centrum OK 3, 	3.24.02.
	1. Linus Rispling 	 45:01 	15 	+ 4:18 	 45:01 	15 			
	2. Oskar Karlin 	 40:24 	14 	+ 5:43 	1:25:25 	16 	+ 1 		
	2. Joel Berring 	 41:01 	19 	+ 6:20 	1:26:02 				
	2. Daniel Elenius 	 54:02 	39 	+19:21 	1:39:03 				
	3. Niklas Pettersson 	1:58:37 	30 	+1:20:493:24:02 	29 	+13 	
  Centrum OK 1,	ej godkänd
	1. Samuel Svensson 	ej godkänd 			ej godkänd 				
	2. Jonas Nylund 	 40:15 	13 	+ 5:34 	ej godkänd 				
	3. Christian Rotviker 	 49:31 	13 	+11:43 	ej godkänd 	

H150, 4 660 m: 25 startande
Pl Lag			Totaltid Tid		Pl	Diff	Tid		Pl	+/-
 1) Tullinge SK 1, 	1.39.48, 
	1. Andreas Aasa 	 33:48 	 1 		 33:48 	 1 			
	2. Rikard Imark 	 28:29 	 1 		1:02:17 	 1 	 0 		
	3. Lars Lönnkvist 	 37:31 	 2 	+ 1:19 	1:39:48 	 1 	 0 	
23) Centrum OK 1, 	2.47.10.
	1. Janne Nilsson 	 49:32 	24 	+15:44 	 49:32 	24 			
	2. Stig Thörnvik 	1:06:32 	40 	+38:03 	1:56:04 	24 	 0 		
	3. Per-Anders Lindgren 	 51:06 	21 	+14:54 	2:47:10 	23 	- 1

Öppen 17, 3 360 m: 15 startande
Pl Lag			Totaltid Tid		Pl	Diff	Tid		Pl	+/-
 1) OK Älvsjö-Örby 1, 	1.45.14, 
	1. Conny Ekstrand 	 33:10 	 5 	+ 6:15 	 33:10 	 5 			
	2. Stefan Nordström 	 32:39 	 1 		1:05:49 	 1 	- 4 		
	2. Linda Nordström 	1:19:17 	19 	+46:38 	1:52:27 				
	3. Magnus Nordström 	 39:25 	 1 		1:45:14 	 1 	 0 	
10) Centrum OK 1, 	2.56.17.
	1. Helena Persson 	 59:21 	13 	+32:26 	 59:21 	13 			
	2. Henrik Hellborg 	 53:04 	 8 	+20:25 	1:52:25 	10 	- 3 		
	2. Henny Samuelsson 	ej start 			fullföljt 				
	3. Lukáš Polácek 	1:03:52 	 8 	+24:27 	2:56:17 	10 	 0 
Inlagd: 25 februari 2015, 18:18
Ändrad: 10 oktober 2015, 20:20


Deltagare

 • Jonas Nylund x
 • Janne Nilsson x
 • Christian Pettersson x
 • Mattias Ågren x
 • Sara Jonasson x
 • Christian Rotviker x
 • Jerk Rönnols x
 • Moa Kjellstrand x
 • Holger Kohr x
 • Mette Brolinson x
 • Joel Berring x
 • Helena Persson x
 • Per-Anders Lindgren x
 • Henrik Lundgren x
 • Oskar Gustafsson x
 • Jorrit Boekel x
 • Lukáš Poláček x
 • Linus Rispling x
 • Jonas Lindholm x
 • Niklas Pettersson x
 • Sverker Lenas x
 • Camilla Jakobsson x
 • Magnus Grafstrom x
 • Henning Peinerud x
 • Daniel Elenius x
 • Henrik Hellborg x
 • Sören Andersson x
 • Anders Lavfors x
 • Ulrica Axelsson x
 • Monika Zych x
 • Samuel Svensson x
 • Karin Fägerlind x
 • Linnea Börjars x
 • Oskar Karlin x
 • Kristoffer Edshage x
 • Gro Dahlbom x
 • Aija Sadurskis x
 • Eftersom du inte är inloggad kan du heller inte anmäla dig till träningarna. Logga in först!

66 kommentarer (kommentera)

 • Det går utmärkt att anmäla sitt DM-intresse till UK. Maila på vanliga adressen för bindande anmälan.

  / jerk
  2015-08-11 kl 22:06

 • Ja kom igen nu! In och anmäl er!

  / Moa
  2015-08-15 kl 23:37

 • Kan man rymma från ett bröllop man är toastmaster på för detta måntro…

  / Mia
  2015-08-16 kl 15:13

 • Rimligt! Gör en powerpoint.

  / Sara J
  2015-08-17 kl 08:22

 • I dagsläget 22 officiellt anmälda till DM-stafetten. Flest är det i kategorin mogna män över 35, med hela 13 representanter.
  Har du inte anmält dig än? Gör det nu! Till uk [snabel] centrumok.se
  Ingen är för dålig för DM!

  / jerk
  2015-08-19 kl 14:41

 • Darn, detta hade ju varit bra för nyhetsbrevet..

  / Oskar
  2015-08-19 kl 15:52

 • Det däringa nyhetsbrevet får se till att kvickna till från semestern i tid till nästa vecka.

  / jerk
  2015-08-19 kl 16:05

 • ps. saknar anmälan från Oskar Kanin. ds.

  / jerk
  2015-08-19 kl 16:06

 • Det finns fortfarande lite utrymme att anmäla sitt intresse till uk. Maila på!
  Vi är i nuläget 30 anmälda, men fler kan vi väl bli?

  / jerk
  2015-08-24 kl 22:03

 • Vi är nu 37 anmälda till DM. Kan vi nå 40-strecket innan lördagen är över?

  / jerk
  2015-08-28 kl 09:40

 • Laguppställning, laguppställning, laguppställning!!!

  / Sara J
  2015-08-30 kl 14:32

 • Alltså när kommer laguppställningen?

  / Sara J
  2015-08-30 kl 16:39

 • Efter att UK har lagt pannorna i ganska djupa veck så finns nu 11 slagkraftiga lag. Kör så det ryker!

  / jerk
  2015-08-30 kl 21:16

 • Vilka fantastiska lag! Och år 2015 bjuder dessutom på DEN HELT VANSINNIGA H120-HETSEN!!!

  / Rotviker
  2015-08-30 kl 22:01

 • Äntligen: lagen!
  Ja, vilken fantastisk H120-hets det ska bli. Längtar!

  / DanïeL
  2015-08-30 kl 22:34

 • Vilka lag!!

  / Karin F
  2015-08-31 kl 08:03

 • Äntligen bevis på min gubbdom. Är det fri psykning som gäller för DM också?

  / jorrit
  2015-08-31 kl 09:10

 • H120 lag 2-4 kan få dispens för psykning. Annars är det som vanligt gott kamratskap och friska viljor som gäller.

  / jerk
  2015-08-31 kl 09:14

 • Hahaha!! Jag och Lentil ska i hoppsasteg ta oss hela vägen runt banan hållandes varandras händer under tiden Berring gör jobbet! Vilken fest!!

  / Oskar
  2015-08-31 kl 09:27

 • Ja det ska bli skönt att slippa psyka dig Oskar, nu kan vi kan istället jobba ihop. Också ute i skogen, för man får väl punktmarkera andra löpare och psyka även utmed banan?

  / DanïeL
  2015-08-31 kl 09:35

 • Vi kan ha ett tunt men starkt nylonsnöre mellan oss och när motståndare kommer skingrar vi oss och spänner upp tråden så att de andra i Centrum fälls till marken moaahahahaha

  / Oskar
  2015-08-31 kl 10:11

 • Obs! Tråden är imaginär men vår pantomim-teknik är så stark att alla går på det och ramlar.

  / Oskar
  2015-08-31 kl 10:12

 • Jag kommer springa strax bakom är och väntar tills ni passerar ett träd på olika sidor pga nanovägval.

  / jorrit
  2015-08-31 kl 11:41

 • !!VARNING!! H120-1

  Ni får inte bomma alltför mycket.
  Hungriga vargar i lag 2 jagar strax bakom.

  AKTA RYGG!!

  Sen kommer ju hoppsastegarna oxå …

  / Magnus Gr
  2015-09-01 kl 08:17

 • Hoppsaseteg i all ära, men nog är det Stig som måste vara mest taggad, kör två av andrasträckorna i H150 med olika pinnar – dubbeldipp!

  / Camilla
  2015-09-02 kl 16:00

 • öhhh. Gör jag? Svårt med dubbeldipp med en arm lite trasig.

  / Stig
  2015-09-02 kl 19:49

 • Vem har tältet?

  / Björn B
  2015-09-04 kl 20:56

 • Vem har tältet??

  / Björn B
  2015-09-05 kl 09:16

 • Det skulle kanske kunna vara Grafis. Har en svag aning om att han tog det efter 10mila. Jag kan ha fel dock och nu går inte wikin att öppna. Tror att jag uppdaterade där efter 10mila för jag hade det hemma hos mig efter Måsen.

  / Samuel
  2015-09-05 kl 13:42

 • Jo, jag tog det efter 10mila men vill minnas att jag levererade det till CTS Drottningholm.
  Mitt förråd gapar tomt, (på tält iaf.).

  Kanske Gro eller Sara vet?

  / Magnus Gr
  2015-09-05 kl 17:09

 • Har för mig att Mette åkte på svarte Petter efter CtS? Eller var det någon annan? Vore ju bra.

  Men viktigast är FLAGGAN, vem tar med den?

  / Oskar
  2015-09-05 kl 17:37

 • Jag tar fö bussen som går 09:35 fr Gullmars.

  / Oskar
  2015-09-05 kl 17:57

 • jag har flaggan

  / Moa
  2015-09-05 kl 18:32

 • Jag tror jag får ta bussen innan. 09.05 alltså.

  / Björn B
  2015-09-05 kl 18:58

 • Tältet var såvitt jag minns med på sommarserien, men var tog det vägen sen?

  / Camilla
  2015-09-05 kl 19:11

 • Spänningen är olidlig. Ska vi lyckas få fatt i tältet innan syndafloden?

  / Samuel
  2015-09-05 kl 19:53

 • Just det. Sommarserien. Har en känsla av att Malin kan ha fått med sig tältet därifrån. Inte säker dock.

  / Björn B
  2015-09-05 kl 19:56

 • Inget tält här i alla fall.

  / Mette
  2015-09-05 kl 20:51

 • Lokaliseringen av klubbtältets position är snudd på lika spännande att följa som att, i det fall det återfinnes, se om denna Noaks ark rymmer våra nästan 40 arma Centrumsjälar. Särskilt som jag vet att flertalet av oss är syndare.

  / Rotviker
  2015-09-05 kl 22:27

 • Björn B kan nog ha rätt, för så här står det i kommentatorsfältet efter Sommarserien som Centrum arrangerade:

  ”Vad gäller centrumsakerna så har jag tältet och snitslar, Sara kartor och plastfickor och Oskar kontroller och SI-enheter (kommer inte in på wikin så kan inte uppdatera där).
  Tack till alla som hjälpte till!
  / Malin
  2015-07-07 kl 22:49”

  / Janne Nilsson
  2015-09-05 kl 22:53

 • Har smsat Malin men har inte fått svar. Mörkar hon eller är hon på hemlig ort?? Ingen vet. Eller?

  / Oskar
  2015-09-05 kl 23:04

 • Björn, jag tar samma buss men kliver på vid Norra Sköndal.

  / Linus Rispling
  2015-09-05 kl 23:39

 • Har ringt både Malin och Jens men inget svar ….. Kan vara smart att ta med tält idag om man har.

  / Samuel
  2015-09-06 kl 07:11

 • Jag tror att jag har tältet. Tyvärr är jag på bröllop i Vagnhärad (därav mediatystnaden) och har tyvärr ingen granne som har nyckel in.

  / Malin
  2015-09-06 kl 07:31

 • Är det någon som har en pinne över, min är på vift

  / Joel B
  2015-09-06 kl 08:02

 • Henny och Sören utgår från sina respektive sträckor, i övrigt är samtliga lag intakta.
  Ska bli kul det här!

  Joel: se till att upplysa sekretariatet om brickbyte eller ev hyra.

  / jerk
  2015-09-06 kl 08:09

 • jättesent att säga detta, men åker bil från kärrtorp halv tio om någonn vill med?

  / Moa
  2015-09-06 kl 08:29

 • Säkerhetsnålar (nu i rätt tråd)

  / Björn B
  2015-09-06 kl 08:32

 • Jag missade precis den bussen jag hade tänkt åka från Gullmars. Nya bussen är framme 10.28 vilket borde ge minst 20 minuter från busstoppet till växel. Så ingen anledning till oro.

  / Oskar
  2015-09-06 kl 09:52

 • Gahh fan va kul det var idag!!

  / Oskar
  2015-09-06 kl 15:59

 • Hur bra som helst!

  / Samuel
  2015-09-06 kl 18:08

 • Jag är jättenöjd med mitt lags fina placering i D120! Mette, Marie och Camilla; ni är grymt bra!

  / Ulrica Axelsson
  2015-09-06 kl 18:29

 • Ja, toppenkul! Mette och Ulrica – jag har era kartor, återfås mot beskrivning vid lämpligt tillfälle.

  / Camilla
  2015-09-06 kl 19:40

 • Toppen! Jag kan beskriva min karta på tisdag Camilla.

  / Ulrica Axelsson
  2015-09-06 kl 20:34

 • Jag kan också beskriva min karta på tisdag Camilla. Inkl. småbommar och kärrdopp!

  / Mette
  2015-09-06 kl 20:35

 • Så kul att springa idag förresten. Vad gör väl regn, lera och kass kondis när en springer i ett sånt himla härligt lag! <3

  / Mette
  2015-09-06 kl 20:36

 • Jag har resten av kartorna. Ligger på tork här hemma hos mig.

  / Oskar
  2015-09-06 kl 20:52

 • Fett spännande herr ordf.
  http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult=152474&idmult=152411

  / jorrit
  2015-09-06 kl 21:38

 • Ooooh, Nylund sprang ju samma sträcka! Vi måste få in hans spår också!

  / Oskar
  2015-09-06 kl 22:13

 • Ja, visst var det kul idag! Mycket nöjd, både som privatperson och representant för UK. Bortsett från bommen vid kontroll 14 (missnöjd i båda rollerna).

  Visst blir en sugen på mer stafett? Maila uk och anmäl er till Nattinatti och 25-manna!

  / jerk
  2015-09-06 kl 23:01

 • Oskar har du möjlighet att få in dambanan så en kan lägga in spår? Har helt glömt bort hur man gör det dock, men mitt spår skulle jag gärna analysera, det var kaos.

  / Moa
  2015-09-07 kl 23:38

 • Ja, Moa! Nyfiken på vad damerna gjorde i skogen.

  / Lena Ö
  2015-09-08 kl 14:53

 • Moa, scanna din karta och kör QDReroute på Mac eller Quickroute på PC.

  / Oskar
  2015-09-08 kl 15:35

 • men oskar du har väl min karta?

  / Moa
  2015-09-09 kl 08:17

 • Jag har de överblivna kartorna – tar med till teknikträningen imorn!

  / Linnea Börjars
  2015-09-09 kl 09:01

 • Haha Moa, inte längre. Nu har Linnea de… Men OK, Linnea, har du scanner på jobbet? Om du har tid, scanna moas karta och maila mig.

  / Oskar
  2015-09-09 kl 09:44

Skriv en kommentar!
Kommentar

SENASTE KOMMENTARER

 • Linnea Börjars i 25manna

  Drömmen har tyvärr hunnit bli lite för suddig men jag minns att jag sprang en av parallellsträckorna och att det var en stark kvartett! Och ett starkt lag! Minns dessvärre inte hur vi löste ungdoms-bristen...

 • jorrit i 25manna

  För att garantera vinst har vi satt Mette på alla sträckor.

 • Mette i 25manna

  Åh, kan du inte skriva hur drömuppställningen såg ut Linnea?

 • Linnea Börjars i 25manna

  Jag har drömt om laguppställningen, så jag behöver inte fråga "när kommer lagen?"!

 • Lena Ö i Natt-KM: Farstanäset

  Mystiskt att det står att flera bröt som inte startade och som jag la in som återbud. Nåja, vad händer väl inte i cyberrymden. Hoppas ni inte känner er kränkta.

NÄRMAST PÅ GÅNG

Tuesday 4 October

 • Deltagare
 • Mattias Robertson
 • Rebecca Åquist
 • Caroline Nilsson
 • Alexander Garin Folkegård

Fystisdag vid Stadion: Skogsintervaller 4

Dagens pass: Skogsintervaller

8-10×400-600m (alt. 2min) @fullt orienteringstävlingstempo, vila 60’’

Vi kör lite snabba intervaller i skog inför säsongens sista tävlingar. Vi letar upp en lämplig skogsslinga på 400-600m (alt. 2min) och kör den 8-10 gånger. Tempot som du ska hålla är det tempo som du håller på …

Läs mer

 • Deltagare
 • Per-Anders Lindgren
 • Henning Sköldvall
 • Oskar Hermansson
 • Johanna Löfvenius
 • Malin Sundeby
 • Annica Sundeby
 • Petter Wikström
 • Ingrid Maria Wahlborn
 • Adrian Djerf
 • Kristina Ingemarsdotter Persson
 • Jonathan Svensson
 • Erik Wessberg
 • Alexander Garin Folkegård
 • Linnéa Hahne

6/10: Tekniktorsdag: Stenjakt i Årstaskogen 14

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Mette Brolinson
 • Aija Sadurskis
 • Jonas Nylund
 • Moa Kjellstrand
 • Lena Öhman
 • Jonas Lindholm
 • Camilla Jakobsson
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Linnea Börjars
 • Joel Udd
 • Agnes Thor
 • Oskar Hermansson
 • Simon Bohman
 • Mattias Göthberg
 • Alexandra Sundgren
 • Andreas Lundsten
 • Britta Alstad
 • Magnus Yngvesson
 • Astrid Adelsköld
 • Jens Kvarnström
 • Ronja Hill
 • Fredrik Skarve
 • Daniel Rejment
 • Samuel Murray
 • Jonathan Svensson
 • Klara Alm
 • Ines Lindholm

8/10: 25manna 29

 • Deltagare
 • Henrik Hellborg
 • Per-Anders Lindgren
 • Niclas Petersson
 • Ingrid Maria Wahlborn
 • Daniel Rejment
 • Jonathan Svensson
 • Carolina Nealis
 • Alexander Garin Folkegård

9/10: 25mannamedeln 8

 • Deltagare
 • Mattias Henriksson
 • Mattias Robertson
 • Linnea Börjars
 • Henning Sköldvall
 • Alexander Garin Folkegård

11/10: Fystisdag vid Kärrtorps IP: Gräsintervaller 5

 • Deltagare
 • Mattias Robertson
 • Adrian Djerf

13/10: Tekniktorsdag 2

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Mattias Henriksson
 • Martin Karlsson
 • Henrik Hellborg
 • Jonas Lindholm
 • Sara Jonasson
 • Gro Dahlbom
 • Sverker Lenas
 • Linnea Börjars
 • Henning Sköldvall
 • Peder Pedersson
 • Oskar Hermansson
 • Anton Alverbäck
 • Johanna Löfvenius
 • Malin Sundeby
 • Magnus Yngvesson
 • Annica Sundeby
 • Rebecca Åquist
 • Jens Finnäs
 • Caroline Nilsson
 • Daniel Johansson
 • Jonathan Svensson
 • Anna Rosell
 • Ines Lindholm

14/10: Helg utan älg 24

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

18/10: Fystisdag vid Stadion: Pyramid 1

 • Deltagare
 • Jonas Kjäll
 • Britta Alstad
 • Adrian Djerf

20/10: Tekniktorsdag: Par i natt 3

 • Deltagare
 • Jonas Lindholm

21/10: Halikko 2022 1

 • Deltagare
 • Per Oksvold
 • Britta Alstad

21/10: Haningenatten 2

 • 0 Deltagare

22/10: Haninge sprintstafett 0

 • Deltagare
 • Malin Sundeby
 • Annica Sundeby

22/10: Strängnäsdubbeln medel 2

 • Deltagare
 • Mattias Henriksson

23/10: Oktoberracet 1

 • Deltagare
 • Malin Sundeby
 • Annica Sundeby

23/10: Strängnäsdubbeln lång 2

 • Deltagare
 • Linnea Börjars

25/10: Fystisdag vid Kärrtorps IP: Backintervaller 1

 • 0 Deltagare

27/10: Tekniktorsdag 0

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

1/11: Fystisdag vid Stadion: Fartlek ”utan” vila 1

 • Deltagare
 • Caroline Nilsson

3/11: Torsdagsträning i Kärrtorp: Årets första Rejv! 1

 • Deltagare
 • Gro Dahlbom
 • Rebecca Åquist

6/11: Höstlunken 2

▼▼ LADDA IN FLER ▼▼

Hoppa till verktygsfältet