Anmälan stängd

(2018-06-01) Nu har anmälan stängt. Du kan givetvis komma och springa en öppen bana om du inte hunnit anmäla dig till stafetten!

Banläggarens ord

(2018-04-12) Tävlingsområdet innefattar östra Hökarängen, ”naturligt” avgränsat av Örbyleden i norr, tunnelbanans överjordiska Farstagren i väster och Nynäsvägen i öster.

Här finner sig den kringströvande förortsmänniskan (homo sapiens suburbanis) i en omväxlande miljö. Arenans närmaste omgivningar, det låglänta Veckodagsområdet, består av lamellhus utplacerade enligt 40- och 50-talens grannskapsplanering. Här finns också Kastanjegården, en rest av vad som i fornstora dagar var ett litet förortscentrum och senare lokalkontor för socialtjänsten. Närmast åt sydöst, innanför Nynäsvägens opasserbara bullerbarriär, övergår terrängen i ett radhuskrönt platålandskap, vilket ännu lite söderut öppnar upp mot delvis sumpiga ängsmarker med inslag av skog och täta snår. Små blockbeströdda höjder bryter av terrängens olidliga flackhet.

Vänder vi kosan åt väster möter vi till stor del skogsbevuxna sluttningar upp mot den nord-sydligt orienterade höjdrygg som uppbär T-banans räls och skär av Hökarängen på mitten. Skogsslänterna är relativt detaljrika och i huvudsak lättframkomliga men har sedvanliga inslag av elakartad sly och ett gytter av stigar.

I områdets mellersta västra del närmast T-banan är förtätningen i full gång med flera nybyggnadsprojekt. Vi avslutar rundturen i områdets nordvästra kvadrant där Russinvägens bebyggelse balanserar på vad som kan ses som en utlöpare av nyss nämnda höjdrygg, med generöst tilltagna gårdar mellan husen.

Mattias Ågren, banläggare 2018

Centrum bjuder in till CTS2018!

(2018-04-09) Välkomna till 2018 års upplaga av sprintstafetten Centrum Team Sprint! I år går tävlingen i söderförorten Hökarängen!