Årsmöte ååårsmöööte ÅÅÅÅÅRSMÖÖÖÖÖTE!!!

Anv. namn:
Lösenord:
 

9/2 Årsmöte 2023

 • Plats:
  Fryshusets gymnasium
 • Ansvarig:
  Styrelsen
 • Telefon:

Välkomna till föreningens årsmöte 9 februari 2023!

Precis som förra året kommer vi hålla till på Fryshusets gymnasium.
Adress: Mårtendalsgatan 4
Gå in i tegelbyggnaden där det står ”Fryshuset gymnasium” med stora röda bokstäver.

Mötet startar kl. 18.00, men välkomna på mingel och fika från kl. 17.30.

Mötet inleds med en kortare diskussionsövning om vilka arrangemang vi tycker känns mest angelägna för klubben att fokusera på. Ska vi sluta med CTS och flytta ut i skogen istället? Eller ska vi lägga ner det där med riktig orientering och fokusera på det lite folkligare ”hitta ut” istället? Styrelsen vill gärna veta vad just DU tycker!

Därefter följer själva årsmötet utifrån fastställd dagordning nedan. Avslutningsvis kommer det att bjudas på en liten Jukolasurprise!

NYTT! Nu finns styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023, förslag till budget för 2023 samt den motion som inkommit med styrelsens förslag på beslut på wikin. Övriga årsmöteshandlingarna laddas upp allt eftersom de blir klara.

Vi vill ju gärna träffa dig på plats men om du verkligen inte kan komma finns det också möjlighet att rösta genom ombud (dvs ge skriftlig fullmakt till annan medlem som närvarar på mötet).

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Kommittéernas årsberättelser
-Träningskommittén
-Tävlingkommittén
-Klädkommittén
-Ungdomskommittén
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
13. Val av förtroendeuppdrag
14. Övriga frågor

Valberedningens nomineringar

Styrelsen
- Ordförande: Oskar Karlin (omval)
- Ledamot: Aija Sadurskis (omval)
- Ledamot: Mattias Robertson (omval)
- Ledamot: Johanna Löfvenius (omval)
- Ledamot: Malin Sundeby (omval)
- Ledamot: Mathias Göthberg (tidigare suppleant)

Revisor
- Niklas Pettersson (omval)

Valberedningen
- Oskar Hermansson (omval)
- Kristina Aspvall (nyval)

Träningskommittén
- Per-Anders Lindgren (omval)
- Linnea Börjars (omval)
- Rebecca Åquist (omval)
- Jonathan Svensson (omval)

Tävlingskommittén
- Henrik Hellborg (omval)
- Resegeneral: Mattias Henriksson (omval)
- Jukolageneral: Sverker Lenas (nyval)
- UK: Moa Kjellstrand (omval)
- UK: Jorrit Boekel (omval)

Klädkommitté	
- Mirjam Dagis (omval)
- Therese Bergstedt (nyval)

KM-arrangörer
- Sprint-KM: Samuel Murray och Jonas Kjäll
- Medel-KM: Joel Udd och Henning Sköldvall
- Lång-KM: Daniel Lind och Olle Tyrland
- Natt-KM: Peder Pedersson och Mattias Ågren
- Ultra-KM: Joel Berring och Gro Dahlbom

Övrigt
- Vinterserien 2024: Jonas Lindholm och Jens Kvarnström
- CTS 2024: Vakant
Inlagd: 07 januari 2023, 20:20
Ändrad: 1 januari 2023, 22:22


Deltagare

 • Annica Sundeby x
 • Johanna Löfvenius x
 • Henning Sköldvall x
 • Mattias Robertson x
 • Mattias Henriksson x
 • Oskar Hermansson x
 • Lars Brickstad x
 • Malin Sundeby x
 • Jonas Lindholm x
 • Rebecca Åquist x
 • Oskar Karlin x
 • Mattias Göthberg x
 • Mirjam Dagis x
 • Per-Anders Lindgren x
 • Kristina Aspvall x
 • Eftersom du inte är inloggad kan du heller inte anmäla dig till träningarna. Logga in först!

13 kommentarer (kommentera)

 • Härligt!

  / Oskar
  2023-01-18 kl 20:16

 • Wow!

  / Mattias Göthberg
  2023-01-18 kl 20:16

 • Som vanligt är jag för sent för att skicka in ngn i rätt tid inkommen motion, men jag tror också att det har missats i denna utlysning vad deadlinen för motioner är. Mvh petig

  / jorrit
  2023-01-23 kl 19:31

 • @Jorrit, deadline för motioner låg uppe som nyhet här fram tills att den hade passerats (tre veckor före årsmötet). Då uppdaterades denna text till ovan.

  / Johanna Löfvenius
  2023-01-23 kl 20:45

 • Aha, det hade jag också missat :) Tackar!

  / jorrit
  2023-01-23 kl 21:22

 • Nu finns valberedningens nomineringar att läsa här!

  / Oskar Hermansson
  2023-01-25 kl 20:05

 • Splendid!

  / Oskar
  2023-01-26 kl 14:33

 • Skönt att Joel tar hand om ultralång så jag slipper åka på stryk i år igen!

  / Oskar
  2023-01-26 kl 14:34

 • Välkomna till min skola!

  / Larsbri
  2023-01-28 kl 15:40

 • Nu finns styrelsens förslag på verksamhetsplan, budget samt den motion som inkommit med styrelsens förslag på beslut på wikin.

  / Johanna Löfvenius
  2023-01-30 kl 22:18

 • Nio av tio KM-arrangörer är män! Vad säger det? Obs, det är ingen kritik mot valberedningen.

  / Lena Ö
  2023-02-02 kl 16:49

 • Kvinnorna kanske vill tävlingsleda CTS och Vinterserien m.m.?

  / Oskar
  2023-02-02 kl 17:34

 • Bra fråga Lena! Vi i valberedningen har ställt oss samma fråga (men tack för att du inte vill rikta kritik mot oss :) )!

  En kort bakgrund från valberedningens sida är att när vi började jobba med att tillsätta de knappt 30 posterna var utgångspunkten förstås att ha en jämn fördelning mellan könen, och vi hade också en ”bruttolista” med personer att utgå från som främst består av medlemmar som vi sett varit någorlunda aktiva i klubben under senare år.

  Vi fick nej eller uteblivet svar från omkring 15 personer, ungefär hälften av dessa var män och hälften kvinnor.

  Av de som sa ja till styrelsen och de olika kommittéerna gick det sammantaget hyfsat att få en någorlunda jämn fördelning, visserligen med marginell övervikt på män. Men till KM-arrangemangen var det, precis som du är inne på, betydligt svårare. Faktum är att det var lite på håret denna gång att få arrangörer till alla KM, åtminstone när vår utgångspunkt var att låta föregående års arrangörer få ”vila” och inte behöva få frågan i år igen. Vi hade i och för sig säkert kunnat göra mer, till exempel gräva djupare i medlemsmatrikeln efter ännu fler namn att kolla med.

  En allmän reflektion kring våra KM är att banläggarvana eller -intresse hos minst en av de två arrangörererna är centralt. Klubben kanske helt enkelt behöver fler nya förmågor inom detta område, och då särskilt kvinnor? Så är någon sugen, gå banläggarkurs (ordföranden brukar ju göra reklam för dessa kurser emellanåt)!

  / Linus
  2023-02-03 kl 00:29

Skriv en kommentar!
Kommentar

SENASTE KOMMENTARER

 • Linus i Årsmöte 2023

  Bra fråga Lena! Vi i valberedningen har ställt oss samma fråga (men tack för att du inte vill rikta kritik mot oss :) )!

  En kort bakgrund från valberedningens sida är att när vi började jobba med att tillsätta de knappt 30 posterna var utgångspunkten förstås att ha en jämn fördelning mellan könen, och vi hade också en "bruttolista" med personer att utgå från som främst består av medlemmar som vi sett varit någorlunda aktiva i klubben under senare år.

  Vi fick nej eller uteblivet svar från omkring 15 personer, ungefär hälften av dessa var män och hälften kvinnor.

  Av de som sa ja till styrelsen och de olika kommittéerna gick det sammantaget hyfsat att få en någorlunda jämn fördelning, visserligen med marginell övervikt på män. Men till KM-arrangemangen var det, precis som du är inne på, betydligt svårare. Faktum är att det var lite på håret denna gång att få arrangörer till alla KM, åtminstone när vår utgångspunkt var att låta föregående års arrangörer få "vila" och inte behöva få frågan i år igen. Vi hade i och för sig säkert kunnat göra mer, till exempel gräva djupare i medlemsmatrikeln efter ännu fler namn att kolla med.

  En allmän reflektion kring våra KM är att banläggarvana eller -intresse hos minst en av de två arrangörererna är centralt. Klubben kanske helt enkelt behöver fler nya förmågor inom detta område, och då särskilt kvinnor? Så är någon sugen, gå banläggarkurs (ordföranden brukar ju göra reklam för dessa kurser emellanåt)!

 • Ågren i Torsdagsträning i Kärrtorp: Rejv...

  Det var NÄRA rave-comeback för mig efter jag vet inte hur långt uppehåll, men det blev skidor i Ågesta istället...

 • Oskar i Årsmöte 2023

  Kvinnorna kanske vill tävlingsleda CTS och Vinterserien m.m.?

 • Lena Ö i Årsmöte 2023

  Nio av tio KM-arrangörer är män! Vad säger det? Obs, det är ingen kritik mot valberedningen.

 • Oskar i Torsdagsträning i Kärrtorp: Rejv...

  Glöm det, jag kommer! mvh förvirrad själ.

NÄRMAST PÅ GÅNG

24613874317_7ab47dd515_c

Saturday 4 February

 • Deltagare
 • Joel Berring
 • Mattias Henriksson
 • Moa Kjellstrand
 • Mattias Ågren
 • Per Oksvold
 • Oskar Hermansson
 • Lars Brickstad
 • Malin Sundeby
 • Annica Sundeby
 • Petter Wikström
 • Bella Gleisner
 • Rebecca Åquist
 • Samuel Murray
 • Jonathan Svensson
 • Erik Wessberg

Stockholm Indoor Cup dag 1 15

Världens största inomhusorientering är tillbaka!

Samling
Nacka aula, Griffelvägen 11, Nacka (båda etapperna)

TRANSPORT
Kollektivtrafik rekommenderas, sök via SL till Nacka Forum eller Nacka trafikplats.

ANMÄLAN via Eventor ordinarie stopp 29 jan 2023.
Anmälan öppnar 10 dec kl. 13:00. Efteranmälan till 4 feb 2023.

START
10:00-15:00 båda dagarna. Ingen maxtid men målet stänger 16:15. Vid anmälan väljer …

Läs mer

 • Deltagare
 • Mattias Henriksson
 • Moa Kjellstrand
 • Gro Dahlbom
 • Per Oksvold
 • Oskar Hermansson
 • Malin Sundeby
 • Annica Sundeby
 • Petter Wikström
 • Samuel Murray
 • Marcos Vicente Herranz
 • Erik Wessberg

5/2: Stockholm Indoor Cup dag 2 11

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Linnea Börjars
 • Rebecca Åquist
 • Jonathan Svensson
 • Marcos Vicente Herranz

6/2: Måndagsgympa 5

 • Deltagare
 • Per-Anders Lindgren
 • Gustaf Gerge
 • Linnea Börjars
 • Johanna Löfvenius
 • Alexander Garin Folkegård

7/2: Fystisdag vid Kärrtorps IP: Backintervaller 5

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Moa Kjellstrand
 • Adrian Djerf
 • Alexander Garin Folkegård

8/2: Mareld Stockholm by Night 4 4

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Mattias Henriksson
 • Jonas Lindholm
 • Kristina Aspvall
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Henning Sköldvall
 • Oskar Hermansson
 • Mattias Göthberg
 • Lars Brickstad
 • Johanna Löfvenius
 • Malin Sundeby
 • Annica Sundeby
 • Mirjam Dagis
 • Rebecca Åquist

9/2: Årsmöte 2023 15

 • Deltagare
 • Mattias Ågren
 • Alexander Garin Folkegård

12/2: Vinterserien Kärrtorp 2

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

13/2: Måndagsgympa 1

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist
 • Alexander Garin Folkegård

14/2: Fystisdag vid Stadion: Tröskelintervaller 2

 • Deltagare
 • Jorrit Boekel
 • Janne Nilsson
 • Ola Grankvist

15/2: Nattugglan 4 3

 • Deltagare
 • Henning Sköldvall

16/2: Torsdagsträning i Kärrtorp: Rejv! 1

 • 0 Deltagare

19/2: Vinterserien Enskede 0

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

20/2: Måndagsgympa 1

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

23/2: Torsdagsträning vid Stadion: Rejv! 1

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

26/2: Vinterserien Skarpnäck 1

 • 0 Deltagare

27/2: Måndagsgympa 0

 • Deltagare
 • Jorrit Boekel

2/3: Torsdagsträning i Kärrtorp: Rejv! 1

 • Deltagare
 • Rebecca Åquist

5/3: Vinterserien Centrum OK 1

▼▼ LADDA IN FLER ▼▼

Hoppa till verktygsfältet