Det stora närvaroåret är igång!

Anv. namn:
Lösenord:
 

9/2 Årsmöte 2023

 • Plats:
  Fryshusets gymnasium
 • Ansvarig:
  Styrelsen
 • Telefon:

Välkomna till föreningens årsmöte 9 februari 2023!

Precis som förra året kommer vi hålla till på Fryshusets gymnasium.
Adress: Mårtendalsgatan 4
Gå in i tegelbyggnaden där det står ”Fryshuset gymnasium” med stora röda bokstäver.

Mötet startar kl. 18.00, men välkomna på mingel och fika från kl. 17.30.

Mötet inleds med en kortare diskussionsövning om vilka arrangemang vi tycker känns mest angelägna för klubben att fokusera på. Ska vi sluta med CTS och flytta ut i skogen istället? Eller ska vi lägga ner det där med riktig orientering och fokusera på det lite folkligare ”hitta ut” istället? Styrelsen vill gärna veta vad just DU tycker!

Därefter följer själva årsmötet utifrån fastställd dagordning nedan. Avslutningsvis kommer det att bjudas på en liten Jukolasurprise!

NYTT! Nu finns styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023, förslag till budget för 2023 samt den motion som inkommit med styrelsens förslag på beslut på wikin. Övriga årsmöteshandlingarna laddas upp allt eftersom de blir klara.

Vi vill ju gärna träffa dig på plats men om du verkligen inte kan komma finns det också möjlighet att rösta genom ombud (dvs ge skriftlig fullmakt till annan medlem som närvarar på mötet).

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Kommittéernas årsberättelser
-Träningskommittén
-Tävlingkommittén
-Klädkommittén
-Ungdomskommittén
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
13. Val av förtroendeuppdrag
14. Övriga frågor

Valberedningens nomineringar

Styrelsen
- Ordförande: Oskar Karlin (omval)
- Ledamot: Aija Sadurskis (omval)
- Ledamot: Mattias Robertson (omval)
- Ledamot: Johanna Löfvenius (omval)
- Ledamot: Malin Sundeby (omval)
- Ledamot: Mathias Göthberg (tidigare suppleant)

Revisor
- Niklas Pettersson (omval)

Valberedningen
- Oskar Hermansson (omval)
- Kristina Aspvall (nyval)

Träningskommittén
- Per-Anders Lindgren (omval)
- Linnea Börjars (omval)
- Rebecca Åquist (omval)
- Jonathan Svensson (omval)

Tävlingskommittén
- Henrik Hellborg (omval)
- Resegeneral: Mattias Henriksson (omval)
- Jukolageneral: Sverker Lenas (nyval)
- UK: Moa Kjellstrand (omval)
- UK: Jorrit Boekel (omval)

Klädkommitté	
- Mirjam Dagis (omval)
- Therese Bergstedt (nyval)

KM-arrangörer
- Sprint-KM: Samuel Murray och Jonas Kjäll
- Medel-KM: Joel Udd och Henning Sköldvall
- Lång-KM: Daniel Lind och Olle Tyrland
- Natt-KM: Peder Pedersson och Mattias Ågren
- Ultra-KM: Joel Berring och Gro Dahlbom

Övrigt
- Vinterserien 2024: Jonas Lindholm och Jens Kvarnström
- CTS 2024: Vakant
Inlagd: 07 januari 2023, 20:20
Ändrad: 1 januari 2023, 22:22


Deltagare

 • Annica Sundeby x
 • Johanna Löfvenius x
 • Henning Sköldvall x
 • Mattias Robertson x
 • Mattias Henriksson x
 • Oskar Hermansson x
 • Lars Brickstad x
 • Malin Sundeby x
 • Jonas Lindholm x
 • Rebecca Åquist x
 • Oskar Karlin x
 • Mattias Göthberg x
 • Joel Berring x
 • Jonathan Svensson x
 • Per-Anders Lindgren x
 • Kristina Aspvall x
 • Linnea Börjars x
 • Henny Samuelsson x
 • Janne Nilsson x
 • Eftersom du inte är inloggad kan du heller inte anmäla dig till träningarna. Logga in först!

14 kommentarer (kommentera)

 • Härligt!

  / Oskar
  2023-01-18 kl 20:16

 • Wow!

  / Mattias Göthberg
  2023-01-18 kl 20:16

 • Som vanligt är jag för sent för att skicka in ngn i rätt tid inkommen motion, men jag tror också att det har missats i denna utlysning vad deadlinen för motioner är. Mvh petig

  / jorrit
  2023-01-23 kl 19:31

 • @Jorrit, deadline för motioner låg uppe som nyhet här fram tills att den hade passerats (tre veckor före årsmötet). Då uppdaterades denna text till ovan.

  / Johanna Löfvenius
  2023-01-23 kl 20:45

 • Aha, det hade jag också missat :) Tackar!

  / jorrit
  2023-01-23 kl 21:22

 • Nu finns valberedningens nomineringar att läsa här!

  / Oskar Hermansson
  2023-01-25 kl 20:05

 • Splendid!

  / Oskar
  2023-01-26 kl 14:33

 • Skönt att Joel tar hand om ultralång så jag slipper åka på stryk i år igen!

  / Oskar
  2023-01-26 kl 14:34

 • Välkomna till min skola!

  / Larsbri
  2023-01-28 kl 15:40

 • Nu finns styrelsens förslag på verksamhetsplan, budget samt den motion som inkommit med styrelsens förslag på beslut på wikin.

  / Johanna Löfvenius
  2023-01-30 kl 22:18

 • Nio av tio KM-arrangörer är män! Vad säger det? Obs, det är ingen kritik mot valberedningen.

  / Lena Ö
  2023-02-02 kl 16:49

 • Kvinnorna kanske vill tävlingsleda CTS och Vinterserien m.m.?

  / Oskar
  2023-02-02 kl 17:34

 • Bra fråga Lena! Vi i valberedningen har ställt oss samma fråga (men tack för att du inte vill rikta kritik mot oss :) )!

  En kort bakgrund från valberedningens sida är att när vi började jobba med att tillsätta de knappt 30 posterna var utgångspunkten förstås att ha en jämn fördelning mellan könen, och vi hade också en ”bruttolista” med personer att utgå från som främst består av medlemmar som vi sett varit någorlunda aktiva i klubben under senare år.

  Vi fick nej eller uteblivet svar från omkring 15 personer, ungefär hälften av dessa var män och hälften kvinnor.

  Av de som sa ja till styrelsen och de olika kommittéerna gick det sammantaget hyfsat att få en någorlunda jämn fördelning, visserligen med marginell övervikt på män. Men till KM-arrangemangen var det, precis som du är inne på, betydligt svårare. Faktum är att det var lite på håret denna gång att få arrangörer till alla KM, åtminstone när vår utgångspunkt var att låta föregående års arrangörer få ”vila” och inte behöva få frågan i år igen. Vi hade i och för sig säkert kunnat göra mer, till exempel gräva djupare i medlemsmatrikeln efter ännu fler namn att kolla med.

  En allmän reflektion kring våra KM är att banläggarvana eller -intresse hos minst en av de två arrangörererna är centralt. Klubben kanske helt enkelt behöver fler nya förmågor inom detta område, och då särskilt kvinnor? Så är någon sugen, gå banläggarkurs (ordföranden brukar ju göra reklam för dessa kurser emellanåt)!

  / Linus
  2023-02-03 kl 00:29

 • Tack för ett ypperligt årsmöte!

  / Oskar
  2023-02-09 kl 21:53

Skriv en kommentar!
Kommentar

SENASTE KOMMENTARER

 • Per-Anders i Centrum arrangerar VM-test!

  @Linnea: Toaletter finns på arenan, men inte vid starten, men i karantänen. Detta framgår i PM som publiceras på onsdag.

 • Joel B i Centrum arrangerar VM-test!

  After Arr på min takträdgård (inomhus) efter vi har packat ihop, adress Bjälbogatan 28b, 9 tr några hundra meter från TC. Kommer finnas något starkare i begränsad mängd samt en ICA intill. Har en projektor så vi kan analysera alla Livelox-spår :)

 • Aapo i Tiomila 2024 Nynäshamn

  Nylund är vingklippt, både skadad och sjuk. Kommer tyvärr inte kunna delta på tiomila.

 • Linnea Börjars i Centrum arrangerar VM-test!

  Finns det toaletter på arenan? Saknar info om det i inbjudan och tror det är viktig info för löpare oavsett svar.

 • Linnea Börjars i Torp of… – läger

  Mysigt!

NÄRMAST PÅ GÅNG

Tuesday 23 April

 • Deltagare
 • Moa Kjellstrand
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Gustaf Gerge
 • Johanna Löfvenius
 • Andreas Lundsten
 • Jonathan Svensson
 • Alexander Garin Folkegård

Fystisdag vid Kärrtorps IP: Pyramid 8

Dagens pass: Pyramid!
3x(1’,2’,3’,2’,1’,). Vila 30’’ repvila (joggvila), 60’’ setvila (joggvila). Fart från 1500m-tempo till 3000m-tempo och tillbaka.

Vi kör tre set av stigande och fallande intervaller. De ska gå från väldigt snabbt tempo (tänk 1500m-tempo) till snabbt tempo (tänk miltempo) och tillbaka till väldigt snabbt tempo. Detta …

Läs mer

 • Deltagare
 • Gro Dahlbom
 • Henny Samuelsson
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Gustaf Gerge
 • Jonas Kjäll
 • Joel Udd
 • Malin Sundeby
 • Annica Sundeby
 • Petter Wikström
 • Ingrid Maria Wahlborn
 • Rebecca Åquist
 • Jonathan Svensson
 • Carolina Nealis

24/4: Kartpackning VM-Tester 14

 • Deltagare
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Henning Sköldvall
 • Joel Udd
 • Simon Bohman
 • Johanna Löfvenius
 • Malin Sundeby
 • Britta Alstad
 • Magnus Yngvesson
 • Annica Sundeby

25/4: Tekniktorsdag: Kort-rogaining i Skavlöten 10

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Karin Fägerlind
 • Mette Brolinson
 • Aija Sadurskis
 • Moa Kjellstrand
 • Lena Öhman
 • Karin Gillberg
 • Henrik Hellborg
 • Jonas Lindholm
 • Camilla Jakobsson
 • Mattias Ågren
 • Anders Lavfors
 • Jorrit Boekel
 • Ove Oksvold
 • Kristina Aspvall
 • Henny Samuelsson
 • Per-Anders Lindgren
 • Mattias Robertson
 • Sverker Lenas
 • Niclas Petersson
 • Olof Lethagen
 • Jonas Kjäll
 • Linus Rispling
 • Per Oksvold
 • Henning Sköldvall
 • Elin Thyr
 • Joel Udd
 • Agnes Thor
 • Simon Bohman
 • Alexandra Sundgren
 • Johanna Löfvenius
 • Per Ljung
 • Malin Sundeby
 • Britta Alstad
 • Ylva Fornander
 • Lars Hörnström
 • Annica Sundeby
 • Astrid Adelsköld
 • Petter Wikström
 • Bella Gleisner
 • Ingrid Maria Wahlborn
 • Rebecca Åquist
 • Thomas Karlsson
 • Stefan Persson
 • Ronja Hill
 • Caroline Nilsson
 • Kristina Ingemarsdotter Persson
 • Jonathan Svensson
 • Adam Bradbury
 • Fredrik Åkerlind
 • Niklas Skerfving
 • Marcos Vicente Herranz
 • Carolina Nealis
 • Erik Wessberg
 • Alexander Garin Folkegård
 • Karin Hagwall
 • Rebecka Ingram

26/4: Centrum arrangerar VM-test! 57

 • Deltagare
 • Karin Fägerlind
 • Moa Kjellstrand
 • Lena Öhman
 • Karin Gillberg
 • Henrik Hellborg
 • Sverker Lenas
 • Olof Lethagen
 • Simon Bohman
 • Malin Sundeby
 • Olle Tyrland
 • Magnus Yngvesson
 • Annica Sundeby
 • Petter Wikström
 • Stefan Persson
 • Alexander Garin Folkegård
 • Peter Soderlund

27/4: Järla långdistans 16

 • Deltagare
 • Karin Fägerlind
 • Henrik Hellborg
 • Olof Lethagen
 • Per Oksvold
 • Henning Sköldvall
 • Johanna Löfvenius
 • Olle Tyrland
 • Astrid Adelsköld
 • Stefan Persson
 • Jonathan Svensson
 • Alexander Garin Folkegård

28/4: Järla medeldistans 11

 • Deltagare
 • Lena Öhman
 • Petter Wikström

1/5: Lidingö medeldistans 2

 • Deltagare
 • Britta Alstad
 • Magnus Yngvesson

1/5: MTBO Lidingö 2

 • Deltagare
 • Mattias Robertson

2/5: Tekniktorsdag 1

 • Deltagare
 • Karin Fägerlind
 • Mette Brolinson
 • Jonas Nylund
 • Moa Kjellstrand
 • Lena Öhman
 • Jerk Rönnols
 • Henrik Hellborg
 • Jonas Lindholm
 • Jorrit Boekel
 • Per-Anders Lindgren
 • Sverker Lenas
 • Henning Sköldvall
 • Joel Udd
 • Anton Udd
 • Simon Bohman
 • Andreas Lundsten
 • Malin Sundeby
 • Magnus Yngvesson
 • Annica Sundeby
 • Arnau Requena Fernández
 • Hampus Olesund
 • Mirjam Dagis
 • Ronja Hill
 • Jonathan Svensson
 • Carolina Nealis
 • Erik Wessberg
 • Alexander Garin Folkegård
 • Karin Hagwall

4/5: Tiomila 2024 Nynäshamn 28

 • Deltagare
 • Mattias Robertson
 • Gustaf Gerge

7/5: Fystisdag vid Kärrtorps IP: Halvkort och halvsnabbt 2

 • 0 Deltagare

11/5: Roslagshelg långdistans 0

 • 0 Deltagare

12/5: Roslagshelg medeldistans 0

 • Deltagare
 • Niklas Skerfving

14/5: Fystisdag vid Stadion: Intervallserie 1

 • Deltagare
 • Moa Kjellstrand
 • Mattias Robertson
 • Henning Sköldvall
 • Simon Bohman
 • Johanna Löfvenius
 • Britta Alstad
 • Annica Sundeby
 • Caroline Nilsson
 • Kristina Ingemarsdotter Persson

15/5: Stockholm City Cup 1 9

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Caroline Nilsson
 • Rebecka Ingram
 • Liv Olausson

18/5: Centrums nybörjarkurs 2024 4

 • Deltagare
 • Mattias Robertson

21/5: Fystisdag vid Kärrtorps IP: Skogsintervaller 1

 • Deltagare
 • Henning Sköldvall
 • Simon Bohman
 • Johanna Löfvenius
 • Britta Alstad
 • Annica Sundeby
 • Caroline Nilsson
 • Kristina Ingemarsdotter Persson

22/5: Stockholm City Cup 2 7

▼▼ LADDA IN FLER ▼▼

Hoppa till verktygsfältet