<-- tillbaka till centrumok.se

Tävlings-PM med viktig information

Ladda ner PM som PDF

Centrum OK arrangerar sin första tävling på helt nyritad karta med områden som aldrig orienterats i tidigare! Åk gärna kollektivt så ni kan stanna och umgås på after run efter tävlingen. Lättare mat erbjuds också.

Samling
Gula villan på Stockholms Universitets campus (ombyte sker i Frescatihallen). Vägvisning från T-bana Universitetet, röda linjen mot Mörby centrum samt Roslagsvägen.

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss

Kollektivtrafik
Eftersom Centrum OK är en kollektivtrafikfrämjande klubb uppmanas alla deltagare i möjligaste mån ta sig till och från tävlingen till fots, per cykel eller med kollektivtrafik.

Avstånd
Tunnelbana - Gula villan: 500 m
Roslagsbanan - Gula villan: 600 m
Parkering - Gula villan: max 600 m. Gratis parkering på allmän parkering söder om universitetet.

Starttider och banlängder - Team Sprint

  Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 Sträcka 4 Starttid
D 26 1,6 km 1,0 km 1,0 km 1,6 km 14.00
H 26 1,6 km 1,0 km 1,0 km 1,6 km 14.10
D 34 2,2 km 1,5 km 1,5 km 2,2 km 14.10
H 34 2,2 km 1,5 km 1,5 km 2,2 km 14.00
Damer 2,4 km 1,6 km 1,6 km 2,4 km 14.20
Herrar 3,1 km 2,1 km 2,1 km 3,1 km 14.35
HD 90 2,2 km 1,5 km 1,5 km 2,2 km 14.20

Start och växling sker i anslutning till Gula villan. Snitsling till startpunkt: ca 40-50 m. Inpassering till start skall ske senast 5 minuter innan start. Vid inpassering till startfålla skall bricka tömmas och checkas. Nummerlappen stäms av mot startlista. Var ute i GOD TID, risk för köbildning.

Tävlingsprocedur och stämplingssystem

OBS! Den person som är anmäld som löpare 1 måste starta på första sträckan med den SI-pinne som kopplats till löpare 1 i samband med anmälan. Ändringar i laguppställningarna måste göras senast lördag 21/3 kl 13.00 i anslutning till direktanmälan i Gula villan eller senast fredag kväll 20/3 via tavling@centrumok.se

Varje löpare springer med en egen SI-pinne som används på båda sträckorna (1+3 alt. 2+4). Denna ska tömmas innan varje sträcka. Det är väldigt viktigt att du efter växling följer snitslar och anvisningar och läser av din pinne innan du tömmer den inför din nästa sträcka. Annars blir laget diskvalificerat!

Att tänka på vid kontrollerna

Växling

Nummerlappar
Nummerlappar för alla lag finns upphängda på en lina intill startområdet. Varje lag ansvarar själva för att hämta sina nummerlappar med rätt startnummer. Nummerlapparna skall bäras väl synligt på bröstet och får ej vikas med hänsyn till våra sponsorer. Säkerhetsnålar finns/delas ut i anslutning till nummerlapparna.
OBS! personen som springer sträcka 1+3 har nummerlapp A och personen som springer sträcka 2+4 har nummerlapp B.

Hyrpinnar
Hämtas ut i anslutning till direktanmälan innan start.

Klubblösa personer
Personer utan klubbtillhörighet hämtar ur sin nummerlapp i deltagarservice innan start. De betalar även sin anmälningsavgift kontant till deltagarservice innan start.

Matchmaking
Löpare som önskar hjälp att finna lämplig lagkamrat kan anmäla detta till tavling@centrumok.se. Om/när ett lag skapats gäller dock samma anmälningsregler som för övriga lag. Det kommer även finnas vakansplatser så att det går att hitta en lämplig kompis på TC och anmäla sig där. Gå till deltagarservice!

Klasser och avgifter - Direktanmälan

Klass Banlängd Svårighetsgrad Avgift, vuxen Avgift, ungdom Hyra, SI-pinne
Öppen 2 2,9 km Grön/Gul 90 kr 50 kr (upp till 16) 20 kr
Öppen 5 2,9 km Orange/Röd 90 kr 50 kr (upp till 16) 20 kr
Öppen 7 3,0 km Violett/Blå 90 kr 50 kr (upp till 16) 20 kr
Öppen 8 5,0 km Violett/Blå 90 kr 50 kr (upp till 16) 20 kr

Deltagarservice och informationsdisk
Finns inne i Gula villan i anslutning till direktanmälan. Deltagarservice handlägger namnändringar, röd utgång och svarar på frågor.

Kartutlämning
Karta på sträcka 4 behålls efter målgång. De övriga tre kartorna hämtas ut i deltagarservice en stund efter sista målgång.

Regler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler gäller

Klädsel
I enighet med SOFT:s tävlingsregler ska kläderna vara heltäckande.

Karta & terräng
Sprintkarta Frescati, helt nyritad 2009 av Oskar Karlin och Joel Berring, Centrum OK i samråd med Skarpnäcks OL. Skala 1:5 000, ekvidistans 4 meter. Kartan är ritad efter sprintkartnorm ISSOM2007 (med undantag för ekvidistansen). Sprintnormen har en del karttecken som inte finns på vanliga kartor, gör er bekanta med dessa innan start. Läs mer om sprintnormen på orientering.se. Banorna går i närliggande skogsområden (måttlig kupering) och på universitetsområdet (lättlöpt och detaljrikt).

De korta sträckorna går i ett område som aldrig tidigare använts till orientering (f.d. privat mark)!

Förbjudna områden
Naturligtvis är all tomtmark förbjudet område. Observera att det enligt sprintnormen också finns andra objekt som det inte heller är tillåtet att passera, såsom höga staket, opasserbara branter och "svarta" byggnader. Observera även att det är tillåtet att passera under byggnader som är ljusare grå enl. bild till höger. I tävlingsområdet finns områden som är snitslade med blå/gul snitsel, dessa är också förbjudna att passera.

Vistelse i tävlingsområde
Under pågående tävling är det inte tillåtet för ledare eller tävlande att vistas i tävlingsområdet före eller efter sitt lopp. Respektera skyltar och avspärrningar. Detta är särskilt viktigt på väg till och från TC och duschar!

Kontroller och kontrollbeskrivningar
Kontrollerna är märkta med skärm, stämplingsenhet och reservstämpel placerade på stativ eller träbock. I vissa partier sitter kontrollerna tätt. Kontrollera kodsiffrorna noga! Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan.

Speakerbevakning
Samtliga Team Sprint-klasser har förvarningskontroll. Speakern kommer framförallt att bevaka herr-, dam- och ungdomsklasserna (H/D 26 samt H/D 34).

Prisceremoni
Kring kl. 15.30 sker prisceremonin och direkt därefter öppnar baren (after run). Priser delas ut i samtliga klasser:

Förstapriser
Herrar: Presentkort på Brasserie Elverket
Damer: Presentkort på Brasserie Elverket
Veteraner: Hotellövernattning / Presentkort hos SJ

Toaletter
Inne i Gula villan finns två toaletter och utomhus finns en toavagn med fyra toaletter. Toaletter finns även i Frescatihallen.

Omklädning och dusch
I Frescatihallen. Till hallen är det skyltat från tunnelbanan och från Gula villan. Byt gärna om direkt på vägen till Gula villan. Vänligen respektera förbjudna områden på väg till och från hallen. OBS! Lämna inte värdesaker i omklädningsrummen! Det finns dock värdeskåp, så tag med hänglås, eller ta med värdesaker till TC vid gula villan.

Servering
Centrum Team Sprints välsorterade och ekologiska servering håller till i Gula Villan. Här kommer att finnas varm ärtsoppa, korv med bröd, våfflor, matiga smörgåsar, varma och kalla drycker och sötsaker. Efter prisutdelning serveras kall öl till den varma soppan. OBS! Kontant betalning. Bankomat finns vid tunnelbanan samt på universitetsområdet. För att köpa öl krävs legitimation!

Sjukvård
I Gula villan. Kontakta deltagarservice för att hitta rätt.

Huvudfunktionärer
Banläggare/kartritare: Oskar Karlin och Joel Berring
Sekretariat: Jakob Larsen, Mette Petersson
Tävlingsledare: Jakob Carlsson, 0733-944 944
Speaker/pressansvarig: Klas Bringert, 0739-38 18 20

Lycka till!

Tack till våra sponsorer