<-- tillbaka till centrumok.se

Ladda ner inbjudan som PDF

Ett nytt koncept inom orienteringen – i regi av Stockholms nyaste klubb – Centrum OK.
Precis som inom skidsporten, avgörs en Teamsprint med två löpare i varje lag, som tillsammans springer 4 sträckor.

Klasser
        Sträcka 1  Sträcka 2	  Sträcka 3   Sträcka 4	Start	 Avgift

Herr –öppen: fri sammansättning 
        3,0km	   2,0km	  2,0km     3,0km    14.30  200:-/lag
Dam – öppen: fri sammansättning	
        2,2km	   1,2km	  1,2km     2,2km    14.20  200:-/lag
D26 & H26: (sammanlagd ålder max 26 år) 
        1,5km	   1,0km	  1,0km     1,5km    14.10  100:-/lag
D34 & H34:(sammanlagd ålder max 34 år)	
        2,2km	   1,2km	  1,2km     2,2km    14.00  100-200:-/lag
Veteranklasser:H/D 90 (sammanlagd ålder min 90 år)
        2,2km    1,2km     1,2km     2,2km    14.10  200:-/lag

Alla banlängder är ungefärliga, exkta banlängder anslås i PM

Avgifter baseras på ålder, personer över 16 år betalar full avg, d.v.s. 100kr/pers.

Notera att att t.ex. alla som är födda 1997 räknas som 12 år. Alla födda 1979 som 30 år – och så vidare!

OBS!
Spridningsmetoder (gaffling) förekommer i alla ovanstående klasser.
Alla lag i samma klass springer inte exakt samma banor samtidigt, men efter 4 sträckor kommer alla lag i olika kombinationer ha sprungit exakt samma delsträckor mellan kontrollerna. Kanske låter krångligt, men det är rättvist!
OBS!!
Sammanlagt banlängd för varje person motsvarar ungefär en medeldistans.
Direktanmälan
Utöver tävlingsklasserna finns 3 individuella klasser för direktanmälan:
(föranmälan ej möjlig till dessa klasser).
Anmälan 12.30-15.00
Start 14.00-15.30

Klass	    Banlängd	Svårighetsgrad	Avgift, vuxen	Avgift, ungdom	   SI-hyra
Öppen 2	2 400 m	 Grön/Gul	90 kr  	50 kr (upp till 16)	20 kr
Öppen 5	3 500 m	 Orange/Röd	90 kr	    50 kr (upp till 16)	20 kr
Öppen 8	4 700 m	 Violett/Blå	90 kr	    50 kr (upp till 16)	20 kr

Banlängderna är ungefärliga, men endast små variationer förekommer!

Anmälan
Klubben tillhanda senast senast SÖNDAGEN den 15 mars 2009.
I första hand via anmälningsformuläret.
De första 200 som anmäler sig får en inbjudan till gratisvarianten av den nya musiktjänsten Spotify! Glöm inte att ange e-mail.
(e-mailen kommer inte spridas, används bara för att skicka inbjudan)

OBS! Klubben Onlline kan ej användas pga. tekniska begränsningar! I och med anmälan godkänner de tävlande att start- och resultatlistor publiceras på centrumok.se, i media, samt hos tredje part, t.ex. Svenska Orienteringsförbundet.

• Det är fullt tillåtet att bilda lag bestående av löpare från olika klubbar.

SPORT-ident: Hyra av SI-pinne 20 kr. Ange i anmälan vilka som önskar hyra pinne. Lag/Sträcka som inte uppger SI-nummer i samband med anmälan blir automatiskt tilldelade hyrpinne.

Laguppställningar/SI-pinnar:
Om ordinarie anmälan ej innehåller löparnamn och Sportident-nummer skall dessa kompletteras senast torsdagen den 19:e mars klockan 21.00, via e-post, tavling@centrumok.se. Om SI-nummer ej då är anmält tilldelas hyrpinne. SI-numret är knutet till sträckan, inte till löparen.

Efter denna tidpunkt tas endast namnändringar emot. Byte av SI-pinne kan enbart ske till hyrpinne fram tills en timma före start på tävlingsdagen.

Efteranmälan
Mot 50% högre avgifter (150/300 kr) senast torsdagen den 19:e mars klockan 23.59. Efteranmälda lag som ej uppger Sportident-nummer tilldelas hyrpinne.

Ett begränsat antal efteranmälningar kan i undantagsfall tas emot på tävlingsplatsen under lördagen i mån av plats i respektive klass. Namnbyte är möjligt under lördagen fram tills en timma före start.

Alla ändringar enligt ovan angivna regler tas emot per e-post: tavling@centrumok.se

Matchmaking: Löpare som önskar hjälp att finna lämplig lagkamrat kan anmäla detta till e-postadressen ovan. Om/när ett lag skapats gäller dock samma anmälningsregler som för övriga lag.

Avgifter: Startavgifter framgår av tabellerna ovan och faktureras klubbarna i efterhand. Internationella och klubblösa deltagare betalar kontant till tävlingskassören på plats!

Karta:
Nyritad sprintkarta över Campus Frescati. Skala 1:5 000. För kartprov och mer utförlig information om kartan, håll utkik på centrumok.se!

Terrängbeskrivning:

Lättlöpt universitetsområde med inslag av sugande stigningar och detaljrika skogspartier.

Samling: Tunnelbana Universitetet.
Tävlingscentrum vid ”gula villan”.
Omklädning och dusch i Stockholms Studenters IF:s anläggning Frescatihallen.

Parkering:
Allmänna parkeringar finns på Universitetsområdet. Ordinarie regler för parkering gäller, läs skyltar för information om regler och avgifter.

Kollektivtrafik

Eftersom Centrum OK är en kollektivtrafikfrämjande klubb uppmanas alla deltagare i möjligaste mån ta sig till och från tävlingen till fots, per cykel eller med kollektivtrafik.

• För info om resor inom Stockholms län: www.sl.se
• För info om resor inom Mälardalen: www.timinfo.se
• För info om resor från övriga Sverige: www.resrobot.se

Kringarrangemang
Servering av mat och dryck erbjuds under hela eftermiddagen. Speaker och DJ ramar in tävlingen och efter sista målgång förvandlas ”markan” till en bar där vi serverar olika drycker till ”after run”-priser, samt ärtsoppa m tillbehör! Koppla av och umgås över klubbgränserna!

Omklädning/dusch:
Frescatihallen, se karta ovan.

Lagändringar: Namnändringar inlämnas senast 12.30 tävlingsdagen till deltagarservice.

Nummerlappar:
Bäres av samtliga lag. Lagen hämtar själva ut sina nummerlappar i anslutning till direktanmälan. Nummerlapp får ej vikas med hänsyn till våra sponsorer.

Priser:
Till de bästa lagen i varje klass. Inga priser i direktamnälningsklassser.

Banläggare:
Oskar Karlin och Joel Berring
Bankontrollant: Kenneth Fager

Tävlingsledare:
Jakob Carlsson, 0733-944 944

Presskontakt: Klas Bringert, 0739-38 18 20