Det stora närvaroåret är igång!

Anv. namn:
Lösenord:
 

4/5 Tiomila 2024 Nynäshamn

21674725558_b575ed9fd5_c

Välkomna tillbaka till Nynäshamn!

Anmäl ditt intresse till UK via Eventor

Damkavlen            Lag 1         Lag 2
1. 7,5 km Skymning/natt     Erika         Carolina
2. 5,6 km Natt         Karin F        Mette 
3. 10,1 km Dag, raksträcka   Moa          Mirjam
4. 5,5 km Dag          Lena         Annica
5. 6  km Dag          Ronja         Malin
6. 7,3 km Dag          Karin H        Agnes

Herrkavlen
1.  7,9 km Dag         Fredrik        Jorrit
2.  7,3 km Dag         Magnus Y       Joel U
3.  6,0 km Dag         Jonas K        Jonas L     
4. 14,4 km Natt, raksträcka  Simon         Daniel E
5.  5,9 km Natt        Jerk         Andreas
6.  6,4 km Natt        Jonathan       Anton
7.  7,6 km Natt        Sverker        Magnus L 
8.  8  km Natt/gryning, rak  Henning        Erik
9.  10,6 km Gryning/dag    Hampus        Joel Berring
10. 12,8 km Dag        Joel Bergkvist    Arnau

Reserver: Henrik H, P-A. 

Arena
Kvarnängens Idrottsplats, Nynäshamn, sex mil söder om Stockholm.

Boende / vindskydd
Vi har köpt:
– 2 stycken 6 x 3m platser i bollhallen
– 2 stycken 6 x 6m tältrutor för egna tält (plats 506 och 507, karta)
– vindskyddsplats 62 (karta)

Kollektivtrafik
Fungerar utmärkt att åka pendeltåg (linje 42 & 43) till Nynäsgård, därifrån cirka 1 500 meter till arenan.

Start
Herrkavlen: lördag 4 maj – söndag 5 maj
Starttid: Kl. 17.15
Målgång efter 3 str: Kl. 19.00, cirka
Jaktstart: Kl. 23.30
Vågstart: Kl. 00.30
Målgång: Kl. 06.20, cirka
Omstart: Kl. 10.45, cirka

Damkavlen: lördag 4 – söndag 5 maj
Starttid: Kl 21.15
Målgång efter 2 str: Kl. 23.00, cirka
Jaktstart: Kl 07.00
Vågstart: Kl. 08.00
Målgång: Kl.10.20, cirka
Omstart: Kl. 12.00, cirka

Solen går ner lördag 4 maj, klockan 20.48.
Solen går upp söndag 5 maj, klockan 04.40.

Terrängbeskrivning
Tävlingsområdet är till stora delar desamma som när Tiomila senast arrangerades i Nynäshamn. Det har hänt en del i området med bland annat avverkningar. Samtidigt är det tämligen orört och det vildmarkslika har förstärkts i många delar. Tävlingsområdet ramas in av några större vägar och havet, med sjön Fjättern som en central del. Området är till del stor präglat av den senaste istiden. Det förekommer ett flertal rejäla höjdpartier där terrängen har vildmarkskaraktär med många, och höga branter, och detaljrik, delvis komplicerad kurvbild och många
flyttblock. I den södra delen av kartan är det mestadels platt med mer eller mindre igenvuxen kulturmark mellan höjdpartierna. I det partiet har det anlagts två större våtmarker för att bland annat öka artrikedom i området. Ett mindre antal vägar och stigar finns utspridda över hela tävlingsområdet. I området närmast arenan, där ungdomskavlen går förekommer stigar mer frekvent, men med en klar vildmarkskänsla. Mindre sankmarker och sumpskog förekommer över hela tävlingsområdet som i huvudsak består av blandskog. Tävlingsområdet har måttligt till kraftigt kuperad sönderskuren terräng med distinkta höjdpartier och många branter. Mellan höjderna är det ofta relativt flack sammanhängande gammal kulturmark som delvis växt igen eller ersatts av annan växtlighet. Framkomligheten är huvudsakligen god men några saker gör att den begränsas. Det förekommer partier med stenbunden terräng där många av sluttningarna har en frekvent förekomst av stora och små stenar. Det finns ett mindre antal grönområden och några områden med vindfällen. I området har det skett skogsavverkning,
vilket i vissa fall begränsar framkomligheten och vissa fall gör det mer snabblöpt. Överlag är sikten god men det förekommer partier
där sikten är begränsad. I maj har dock inte växtligheten kommit i gång ordentligt än. Offsettryckt karta i skala 1:10 000. Ekvidistans 5 meter. Kartan reviderad 2023.

Tiomila upplevs bäst på plats, på Kvarnängens IP. En publikvänlig hårdgjord arena med goda möjligheter att följa såväl inkommande som utgående löpare. Och självklart storbildsskärmar där hela tävlingen kan följas från första parkett. Servering, dusch mm inomhus! Likaså
sportförsäljning av Pölder Sport.

Resultat

Herrkavlen, 317 startande
Plac	Namn			Strtid	Strpl	Tid	Vxlpl	Diff	
 1	Stora Tuna OK 1				 8:16:01	
	1. Anton Sjökvist	 40:49	 27	  40:49 27	
	2. Ville Johansson	 41:14	 20	 1:22:03 15	-12
	3. Henrik Petrisi	 33:43	 26	 1:55:46 18	+ 3
	4. Joakim Svensk	1:23:50	 14	 3:19:36 15	- 3
	5. Anton Forsberg 	 33:36	 5	 3:53:12  5	-10
	6. Olle Kalered	 	 38:13	 7	 4:31:25  2	- 3
	7. Jesper Svensk 	 44:14	 2	 5:15:39  1	- 1
	8. Henrik Johannesson	 48:33	 4	 6:04:12  1	 0
	9. Viktor Svensk	1:01:18	 1	 7:05:30  1	 0
	10. Emil Svensk		1:10:31	 2	 8:16:01  1	 0
 97	Centrum OK 1				11:26:30	
	1. Fredrik Åkerlind	 48:31	130	  48:31 130	
	2. Magnus Yngvesson	 49:21	113	 1:37:52 125	- 5
	3. Jonas Kjäll		 41:44	128	 2:19:36 120	- 5
	4. Simon Bohman	 	1:47:40	117	 4:07:16 119	- 1
	5. Jerk Rönnols		 47:48	123	 4:55:04 112	- 7
	6. Jonathan Svensson	 49:27	 96	 5:44:31 102	-10
	7. Sverker Lenas	1:09:50	158	 6:54:21 105	+ 3
	8. Henning Sköldvall	1:08:38	142	 8:02:59 102	- 3
	9. Hampus Olesund	1:27:56	117	 9:30:55 98	- 4
	10. Joel Bergkvist	1:55:35	156	11:26:30 97	- 1
174	Centrum OK 2				13:01:47	
	1. Jorrit Boekel	 52:01	203	  52:01 203	
	2. Joel Udd		1:00:32	239	 1:52:33 205	+ 2
	3. Jonas Lindholm	 45:19	166	 2:37:52 197	- 8
	4. Daniel Elenius	2:12:51	263	 4:50:43 207	+10
	5. Andreas Riling	 48:42	136	 5:39:25 188	-19
	6. Anton Skott		 58:15	165	 6:37:40 174	-14
	7. Magnus Lennartsson	1:20:45	238	 7:58:25 190	+16
	8. Erik Wessberg	1:11:46	168	 9:10:11 184	- 6
	9. Joel Berring		1:40:33	197	10:50:44 177	- 7
	10. Arnau Requena Fernández
				2:11:03	213	13:01:47 174	- 3

Hela resultatlistan finns här.

Damkavlen, 271 startande
Plac	Namn			Strtid	Strpl	Tid	Vxlpl	Diff	
 1	Stora Tuna OK 1				4:43:02	
	1. Anna Mårsell		 53:28	 96	 53:28	 96
	2. Erica Edman		 36:28	 13	1:29:56	 47	-49
	3. Marie Olaussen	1:07:55	 1	2:37:51	 7	-40
	4. Magdalena Olsson	 39:05	 11	3:16:56	 13	+ 6
	5. Tilda Östberg	 41:18	 4	3:58:14	 7	- 6
	6. Tove Alexandersson	 44:48	 1	4:43:02	 1	- 6
109	Centrum OK 1				6:28:12		
	1. Erika Lindholm	 59:27	169	 59:27	169	
	2. Karin Fägerlind	 51:43	182	1:51:10	159	-10
	3. Moa Kjellstrand	1:29:58	118	3:21:08	134	-25
	4. Lena Öhman		 56:46	137	4:17:54	131	- 3
	5. Ronja Hill		 59:09	110	5:17:03	119	-12
	6. Karin Hagwall	1:11:09	128	6:28:12	109	-10
240	Centrum OK 2				8:49:59		
	1. Carolina Nealis	1:04:38	185	1:04:38	185	
	2. Mette Brolinson	 51:30	179	1:56:08	189	+ 4
	3. Mirjam Dagis		1:53:37	236	3:49:45	207	+18
	4. Annica Sundeby	1:46:22	263	5:36:07	239	+32
	5. Malin Sundeby	2:00:26	265	7:36:33	249	+10
	6. Agnes Thor		1:13:26	228	8:49:59	240	- 9

Hela resultatlistan finns här.

Individuella öppna klasser
Lördag
Mycket lätt, 1 400 m, 9 startande
Plac	Namn			Tid	Diff	Km-tid
 1	Svante Granlund, TMOK	 19:21		13:49
 5	Ines Lindholm		 29:24	+10:03	21:00

Medelsvår 2, 3 930 m, 54 startande
Plac	Namn			Tid	Diff	Km-tid
 1	Rune Gudding, Verdal OK	 39:10		 9:57
19	Kristoffer Höök		1:00:42	+21:32	15:26

Svår 2, 4 420 m, 121 startande
Plac	Namn			Tid	Diff	Km-tid
 1	Stefan Sjölund, 	 36:56		 8:21
	Skogslöparna
21	Janne Nilsson		 51:45	+14:49	11:42
47	Mikael Svartz		1:01:02	+24:06	13:48
86	John Alexander		1:20:01	+43:05	18:06
	Karin Fägerlind		ej godkänd

Svår 3, 7 320 m, 25 startande
Plac	Namn			Tid	Diff	Km-tid
 1	Tomas Hallmén, OK Tisaren 58:13		 7:57
 4	Petter Wikström		1:29:59	+31:46	12:17

Söndag
Svår 1, 2 290 m, 9 startande
Plac	Namn			Tid	Diff	Km-tid
 1	Tuva Sirviö, Umeå OK	 23:05		10:04
 2	Per Ljung		 26:20	+ 3:15	11:29
 6	Karin Gillberg		 36:03	+12:58	15:44

Svår 2, 4 420 m, 23 startande
Plac	Namn			Tid	Diff	Km-tid
 1	Emil Ahlbeck, Tyrving IL 35:37		 8:03
 7	Per-Anders Lindgren	 53:54	+18:17	12:11
 8	Henrik Hellborg		 59:40	+24:03	13:29
	Samuel Svensson		ej godkänd	

Hela resultatlistor lördag och söndag.

Inlagd: 22 maj 2023, 19:19
Ändrad: 5 maj 2024, 22:22


Deltagare

 • Jorrit Boekel x
 • Karin Hagwall x
 • Sverker Lenas x
 • Jonathan Svensson x
 • Arnau Requena Fernández x
 • Erik Wessberg x
 • Henning Sköldvall x
 • Per-Anders Lindgren x
 • Ronja Hill x
 • Jonas Nylund x
 • Jerk Rönnols x
 • Mette Brolinson x
 • Aija Sadurskis x
 • Andreas Lundsten x
 • Annica Sundeby x
 • Henrik Hellborg x
 • Anton Udd x
 • Moa Kjellstrand x
 • Hampus Olesund x
 • Lena Öhman x
 • Mirjam Dagis x
 • Joel Udd x
 • Simon Bohman x
 • Jonas Lindholm x
 • Karin Fägerlind x
 • Malin Sundeby x
 • Magnus Yngvesson x
 • Daniel Elenius x
 • Erika Lindholm x
 • Karin Gillberg x
 • Eftersom du inte är inloggad kan du heller inte anmäla dig till träningarna. Logga in först!

63 kommentarer (kommentera)

 • B U M P !

  / Henrik Hellborg
  2023-05-22 kl 19:40

 • Topp 100-året 2024!!!

  / Oskar
  2023-05-22 kl 20:07

 • Jag och mitt knä ska med!

  / Rebecca Åquist
  2023-05-22 kl 22:49

 • Redigering av ovanstående: Jag och mitt knä ska INTE med! I alla fall inte för att springa.

  / Rebecca Åquist
  2024-01-22 kl 13:17

 • Vad tråkigt att läsa Rebecca!

  / Annica Sundeby
  2024-01-22 kl 16:36

 • Vi måste anmäla lag i veckan. Önskvärt vore tre herr och 2 dam. Kan vi få ihop till det? In och anmäl!!

  / Moa
  2024-02-25 kl 18:00

 • Hur ska vi, eller kanske nattlöparna, bo?

  – tältruta (billig, <100kr pp)
  – sporthall på TC (inomhus, kanske 700kr pp)
  – 3:a i nynäs (3km från tc, vet ej pris än)

  / jorrit
  2024-02-27 kl 09:33

 • Sub-100-året kräfva god sömn!

  / Oskar
  2024-02-28 kl 12:14

 • Nylund är vingklippt, både skadad och sjuk. Kommer tyvärr inte kunna delta på tiomila.

  / Aapo
  2024-04-22 kl 20:39

 • Förhoppningsvis ikväll eller imorgon, Sara. :)

  / jorrit
  2024-04-26 kl 08:55

 • Platsar jag eller inte? Måste veta i tid om jag ska börja träna eller inte?

  / DanïeL
  2024-04-27 kl 10:44

 • Jag körde Snättringes nattcup i januari. Det räcker väl?

  / Mette
  2024-04-27 kl 15:53

 • Är det några tältplatser bokade?

  / jonaslindholm
  2024-04-27 kl 16:04

 • Yes det är det!

  / Moa
  2024-04-27 kl 16:38

 • Lagen är släppta! Vi har två starka lag i både dam och herr. Hoppet om sub100 lever än!

  Som alltid är det svårt att ge alla det som de önskat, och extrasvårt att bedöma form i år med många skador och få tävlingsresultat. Har ni funderingar över hur vi tänkt kontakta UK asap.

  Det känns också alltid tråkigt att inte kunna erbjuda alla en plats i ett lag, nästa år måste vi ha tre lag!

  / Moa
  2024-04-27 kl 16:59

 • Ändring redan, Andreas kör natt, jag öppnar (*svälj), trippel J-gubbar löpare.

  M och J kan fylla ett helt Venla resp. Jukolalag tydligen. VARFÖR NI GÄRNA FÅR ANMÄLA ER. Minst ett till lag till varje kavle där skulle vi vilja se.

  / jorrit
  2024-04-27 kl 19:40

 • Herrlag 2 skakar, en rejäl stukning gör att:
  Anton tar en nattsträcka
  Daniel Lind får sova till på morgonen.

  UK önskar dig snabb läkning Alex!

  / jorrit
  2024-04-28 kl 22:04

 • Fler ändringar! Carolina springer ut för lag 2, Mette str.2. Lena håller sub100 placeringen i förstalaget!

  / jorrit
  2024-04-29 kl 20:17

 • Vi måste säga hej till vår mångåriga franska stafettlöpare Pierre som är anmäld för att springa sträcka 9!

  / jorrit
  2024-05-01 kl 22:38

 • Legenden Pjär Schamberger? Härligt!

  / jonaslindholm
  2024-05-02 kl 13:45

 • Nytt skadebesked, ny löpare:
  Magnus Lennartsson ersätter Daniel Lind i H2, tar sträcka 7, Erik får sova längre och springa den lite ljusare, rakare sträcka 8.

  / jorrit
  2024-05-02 kl 22:04

 • Hur tänker damerna göra? Jag springer på morgonen och det känns tråkigt att inte vara med på kvällen, samtidigt tar det ju rätt lång tid att ta sig fram o tillbaka (en timmes enkel färd med pendeln i entimmes trafik – promenad 1,5km) och jag vill helst sova hemma.

  / Lena Ö
  2024-05-03 kl 13:30

 • Har vi någon lagsamling?

  / jonaslindholm
  2024-05-03 kl 14:23

 • Svintråkigt, men Malin och jag sover också hemma och åker ut söndag morgon. Blir tevesändningen i stället på lördagen.

  / Annica Sundeby
  2024-05-03 kl 14:57

 • Lagsamling vore trevligt att få till, någon gång på e.m./kväll för de som är där?

  / DanïeL
  2024-05-03 kl 18:16

 • Hur många hade tänkt sova på hårt underlag? Jag kan ta eget tält om det blir dåligt med plats.

  / Andreas Lundsten
  2024-05-03 kl 18:30

 • Jag sover tyvärr också hemma men kommer ut på morgonen så tidigt vi kan.

  / Agnes
  2024-05-03 kl 20:38

 • Jag har tänkt tälta och om tåget från Skåne går som det ska är jag på plats i god tid till starten på herrkavlen.

  / joelbergkvist
  2024-05-03 kl 20:39

 • Jag tänkte sova på hårt underlag. Kul det ska bli hörni! Jag kollade lite på Youtubevideos från 2018. Verkar som att det nästan alltid lönade sig att undvika höjderna när det gick.

  / Anton
  2024-05-03 kl 21:43

 • Start kl.17.15, ska vi lagsamla herrarna kl.16 vid klubbtältet?

  Jag tänkte nog sova på hårt underlag.

  / jorrit
  2024-05-03 kl 21:48

 • Jag sover gärna på hårt underlag

  / Erik Wessberg
  2024-05-03 kl 22:33

 • Vem tar med klubbtältet? Flagga får vi inte ha, eller iaf inte slå ner i konstgräsplanen

  / jorrit
  2024-05-03 kl 22:53

 • Flaggan spänner ni väl i tältet!

  / Oskar
  2024-05-03 kl 23:03

 • Nu finns alla lagen porträtterade på Instagram och Facebook!

  / Oskar
  2024-05-03 kl 23:04

 • Jag kommer till lagsamlingen. Och tar med eget tält ifall det behövs.

  / Sverker
  2024-05-04 kl 05:36

 • Starten är 17.30 Jorrit! Läs PM!

  / jerk
  2024-05-04 kl 08:12

 • Lycka till i skogen idag!

  / Sofia
  2024-05-04 kl 08:42

 • Jag åker bil ut på morgonen, typ runt 5:30 om någon vill med!

  / Moa
  2024-05-04 kl 09:08

 • Hoppsan men jag tar gärna en kvart försprång :)

  / jorrit
  2024-05-04 kl 09:13

 • Jag har klubbtältet och tar med det till lagsamlingen kl 16. Ses vid vindskyddsplats 62?

  Jag tar pendeln 14:39 från Södra station. Tar gärna sällskap och bärhjälp (har ju två tält att släpa på).

  / Henning Sköldvall
  2024-05-04 kl 09:49

 • Jag tänkte ta samma tåg, Henning!

  / Erik Wessberg
  2024-05-04 kl 10:15

 • Jag kommer efter lagsamlingen. Sover på hårt underlag (i bollhallen). Räknar med att start ngn gång efter 0400.

  / Magnus Lennartsson
  2024-05-04 kl 10:33

 • Jag och Hampus siktar på samma tåg som er Henning och Erik :)

  / Jonathan Svensson
  2024-05-04 kl 11:32

 • Enligt en bergsäker uträkning ska du starta 04.16 Magnus. Beräkning av samtliga starttider (vilka korrigeras tävlingen igenom) finns här!

  / jerk
  2024-05-04 kl 11:40

 • Oj vad jag är snabb! Har kollat in estimatet och tänker att Jerk har missat att vi möblerat om lite. Instabilden av lagen ligger nog närmare sanningen.

  / Lena Ö
  2024-05-04 kl 12:48

 • Det är vårt kollektiva ansvar att estimera tiderna! Jag har bara gjort en mall för det.
  Vad menar du med möbleringen? Oskar och jag fixade instabilderna tillsammans.

  / jerk
  2024-05-04 kl 14:46

 • Ser bra ut med estimaten. Jag håller tummarna för alla som springer första 3 sträckorna. Blir varmt, ljust och torrt – inte som 10-Mila brukar vara men sen inatt verkar allt normaliseras. Kör hårt nu och framför allt njut av denna legendariska stafett!

  / Magnus Lennartsson
  2024-05-04 kl 16:46

 • Heja heja!

  / Oskar
  2024-05-04 kl 23:02

 • Hurra! Så fint sprungit damer. Och prick på mitt estimat!

  / Lena Ö
  2024-05-04 kl 23:29

 • Hallå! Kan man kolla nånstans hur det går!?!?

  / a.w.e.
  2024-05-05 kl 02:37

 • http://online.10mila.se/

  / Per-Anders
  2024-05-05 kl 06:03

 • / Hampus Olesund
  2024-05-05 kl 07:23

 • Yeeeay, sub-hundra complete! Stort grattis hela laget!

  / Johanna Löfvenius
  2024-05-05 kl 09:07

 • Grattis! Starkt jobbat herrarna! Håller tummarna för damerna nu!

  / Mattias Robertson
  2024-05-05 kl 09:33

 • GRATTISSSSSS

  / Oskar
  2024-05-05 kl 10:37

 • Alla lag i mål! Bra jobbat alla!

  / Agnes
  2024-05-05 kl 14:33

 • Bra sprunget Agnes!

  / Lena Ö
  2024-05-05 kl 15:41

 • Stort tack alla centrumare som kom till Nynäshamn i helgen! Mycket fint sprunget!

  UK blev mycket nöjd över alla lags resultat, det ena rekordet efter det andra krossades! Om jag inte har fel så är det utöver top100 även de bästa placeringar någonsin för damlag 1 och herrlag 2. Nu återstår ångesten över hur det kommer att gå på Jukola om sex veckor. (Anmäl er, följ med!)

  / jorrit
  2024-05-05 kl 16:34

 • Bra jobbat Lagen!

  / Björn B
  2024-05-05 kl 18:16

 • Tack Lena! Jag är supernöjd!

  / Agnes
  2024-05-05 kl 19:39

 • Vi har f.ö. tältet hemma hos oss och tar med det till Jukola om ingen behöver det innan.

  / Agnes
  2024-05-05 kl 19:40

 • Grattis, allihop!

  / Aija
  2024-05-05 kl 21:16

 • Bra gjort alla!

  / Petter Wikström
  2024-05-05 kl 22:32

Skriv en kommentar!
Kommentar

SENASTE KOMMENTARER

NÄRMAST PÅ GÅNG

6810865184_f27da506fa_c

Monday 15 July

 • Deltagare
 • Anton Sörhus

Österlens trekvällars 1

Samlingsplats
Lönhults sommarby. Ca 3 km väster om Brösarp. Vägvisning från riksväg 19 vid Brösarp samt från Bertilstorp. På grund av svårighet med att få tillstånd av Försvarsmakten och Länsstyrelsen för att arrangera vår tävling på de två tilltänkta områden vi hade för 2024, så har vi valt att använda …

Läs mer

 • Deltagare
 • Thomas Karlsson

17/7: Skärgårdssprinten 1

 • Deltagare
 • Mette Brolinson
 • Moa Kjellstrand
 • Samuel Svensson
 • Henrik Hellborg
 • Jonas Lindholm
 • Magnus Karlsson
 • Henny Samuelsson
 • Mattias Robertson
 • Niclas Petersson
 • Therese Bergstedt
 • Henning Sköldvall
 • Joel Udd
 • Agnes Thor
 • Erika Malmberg
 • Lars Brickstad
 • Ylva Fornander
 • Thomas Karlsson
 • Stefan Persson
 • Carolina Nealis
 • Erik Wessberg
 • Alexander Garin Folkegård
 • Cathrine Essén

22/7: O-ringen Smålandskusten 22

 • Deltagare
 • Martin Karlsson
 • Sverker Lenas

29/7: OK Hällen 3-dagars 2

 • Deltagare
 • Kristoffer Edshage
 • Moa Kjellstrand
 • Jerk Rönnols
 • Mattias Ågren
 • Helena Persson
 • Agnes Thor
 • Andreas Lundsten
 • Magnus Yngvesson
 • Jens Kvarnström
 • Rebecca Åquist
 • Jonathan Svensson
 • Fredrik Åkerlind

11/8: Veteran-SM Ultralång Grövelsjön 12

 • Deltagare
 • Samuel Murray

14/8: Melkers minne 1

 • Deltagare
 • Alexander Garin Folkegård

17/8: Tumba långdistans 1

 • Deltagare
 • Jonas Nylund
 • Annica Sundeby
 • Alexander Garin Folkegård

18/8: Mälarhöjden medeldistans 3

 • Deltagare
 • Alexander Garin Folkegård

20/8: Fystisdag 1

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Camilla Jakobsson
 • Mattias Ågren
 • Janne Nilsson
 • Mattias Robertson
 • Simon Bohman
 • Malin Sundeby
 • Britta Alstad
 • Astrid Adelsköld
 • Rebecca Åquist
 • Samuel Murray
 • Marcos Vicente Herranz
 • Erik Wessberg
 • Alexander Garin Folkegård

22/8: Sprint KM 14

 • Deltagare
 • Niclas Petersson
 • Alexander Garin Folkegård

24/8: DM långdistans 2

 • Deltagare
 • Jonas Nylund
 • Niclas Petersson
 • Alexander Garin Folkegård

25/8: DM medeldistans 3

 • Deltagare
 • Camilla Jakobsson

25/8: Barn i Centrum – säsongsstart 1

 • Deltagare
 • Oskar Karlin
 • Simon Bohman
 • Alexander Garin Folkegård

29/8: Tekniktorsdag – Höstupptakt 3

 • Deltagare
 • Thomas Karlsson

30/8: Veteran-SM 1

 • Deltagare
 • Alexander Garin Folkegård

31/8: Attunda medel 1 1

 • Deltagare
 • Alexander Garin Folkegård

1/9: Attunda medel 2 1

 • Deltagare
 • Niclas Petersson

7/9: Järfälla långdistans 1

 • Deltagare
 • Jonas Nylund
 • Niclas Petersson

8/9: Järfälla medeldistans 2

 • Deltagare
 • Andreas Lundsten

8/9: SM Stafett 1

▼▼ LADDA IN FLER ▼▼

Hoppa till verktygsfältet